O Institutu

Mila Pucar

dr Mila Đ. Pucar, dia, naučni savetnik

Podaci za kontaktRadno mesto/zvanje

Nučni savetnik - urbanista – projektant
Koordinator Centra za informatiku, publicistiku i edukaciju
Podpredsednik Upravnog odbora IAUS-a
Glavni i odgovorni urednik časopisa "Arhitektura i urbanizam", izdanje IAUS, Beograd (od 2000. god)
Član redakcije međunarodnog časopisa "SPATIUM" (od 2000. god)
Predsednik Izdavačkog saveta Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije (od 2002).

Kretanje u službi

 • 1971-1975 - Projektni biro "Krajina", Banjaluka - projektant, vodeći projektant;
 • 1975-1980 - Institut za sisteme planiranja i upravljanja - CAPPS, istraživač;
 • 1980-1994. Institut tehničkih nauka SANU, istraživač;
 • od 1994. Ostaje u ovom Institutu sa 30% radnog vremena;
 • od 1994. radi u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, istraživač - urbanista – projektant

Obrazovanje, naučno/ stručno zvanje, stručni ispit, licence

dr arhitekture, naučni savetnik, urbanista, projektant
Stručni isit je položila 1975. godine.
2003. Licenca odgovornog urabaniste(br. 200 0079 03), Inženjerska komora Srbije
2003. Licenca odgovornog projektanta (br. 300 0340 03), Inženjerska komora Srbije
2012. Licenca ogovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada (br. 381 0022 12), Inženjerska komora Srbije

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Član izvršnog odbora Jugoslovenskog udruženja za solarnu energiju 1987-1991.
Član komisije za završne radove u građevinarstvu u Saveznom zavodu za standardizaciju, 1985-1990.
Member of the Yugoslav team engaged in the UNDP ECE Project “Energy Efficient Design in Building and Use of Solar Energy” and coordinator of the work group for the preparation of Solar Handbook (1991).
Member of the International Steering Committee of the World Congress on Renewable Energy Sources (WREC) (since 2001);
Član Odbora za energetiku Srpske akademije nauka i umetnosti (od 1991-2003).
Član Saveza arhitekata Srbije;
Član udruženja urbanista Beograda;
Član saveza urbanista Srbije;
Član Inženjerske komore Srbije;
Član ekspertskog tima Komisije za saobraćaj i građevinarstvo Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije;
Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine, Udruženje urbanista Srbije (od 1999-2003).
Član Organizacionog odbora za dodelu Nagrade Ranko Radović, ULUPUDS (od 2006)
Član Matičnog odbora za saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo Ministarstva Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije (od 2006-2010).
Član više komisija za sticanje naučnih zvanja Ministarstva prosvete i nauke i nastavnih zvanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu
Član Komisije za planove opštine Lazarevac, Opština Lazarevac (2007/2008).
Predsednik Matičnog odbora za saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo Ministarstva prosvete i nauke RS (od 2010).
Član komisije za Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Inženjerska komora Srbije, GTZ

Naučna i stručna kompetentnost/specijalnost

Istraživanja u oblastima bioklimatskog planiranja i projektovanja, primena obnovljivih izvori energije u u planiranju i projektovanju (gradske, seoske sredine i turistička područja), energetski efikasna izgradnja, pasivna solarna arhitektura, primena pasivnih solarnih sistema u zgradama, zaštite životne sredine, participacija interesnih grupa u projektima očuvanja životne sredine arhitektonsko projektovanje i urbanističko planiranje, rad u nastavi i izdavaštvu.

Zbirni rezultati po kategorijama prema pravilniku o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata

Koautor monografije "Bioklimatsko planiranje i projektovanje - urbanistički parametri", Zavet, Beograd, 1993. Autor monografije "Bioklimatska arhitektura-zastakljeni prostori i pasivni solarni sistemi", IAUS, Beograd, 2006.
Koautor udžbenika „Menadžment prirodnih i kulturnih resursa u turizmu“ Singidunum, udžbenik, 2009. Koautor monografije Održivi razvoj turizma u Evropskoj uniji i Srbiji, (IAUS), 2011. Jedan je od autora 2 monografije međunarodnog značaja i 3 periodične monografije međunarodnog značaja. U međunarodnim časopisima je objavila 14 radova, samostalno ili sa koautorima. Na međunarodnim skupovima učestvovala je sa 69 radova. Autor/koautor je 9 nacionalnih monografija Jedan je od autora/koautora poglavlja u 25 monografije nacionalnog značaja. U domaćim časopisima je objavila 28 radova, samostalno ili sa koautorima. Na domaćim skupovima učestvovala je sa oko 100 radova. Jedan je od autora/koautora 30 tehničkih rešenja (prototipova, uređaja, laboratorijskih modela) i 30 studija. Autor je je 3 patenta i koautor još 12, od kojih je jedan realizovan. Koautor je preko 20 studija evaluacije. Držala je 26 uvodnih predavanja ili predavanja po pozivu. Učestvovala na preko 35 naučno-istraživačkih projekata kao član tima ili rukovodilac projekata. Pored toga je radila na oko osamdeset projekata, programa, idejnih ili glavnih projekata, investicionih programa, regulacionih i generalnih planova, urbanističkih projekata itd. Izveden je veći broj stambenih i javnih objekata koje je projektovala kao samostalni projektant ili projektant – saradnik. Učestvovala je na više urbanističko – arhitektonskih konkursa. Dobitnik je više nagrada i priznanja od strane stručnih i naučnih institucija. Recenzent dva međunarodna časopisa sa ISI liste „Energy“ i „Energy and Buildings“.

Najznačajniji naučni (objavljeni) radovi

 1. M. Pucar: "Enhancement of Ground Radiation in Greenhouse by Reflection of Sunlight", Rad u vodećem međunarodnom časopisu: Renewable Energy, 26(4) (2001) p.p. 561- 586. ISSN 0960-1481
 2. M. Pucar, A. Despić: "The Enhancement of Energy Gain of Solar Collectors and Photovoltaic Panels by the Reflection of Solar Beams", Rad u vodećem međunarodnom časopisu: Energy 27 (2002) p.p. 205-223., ISSN 0360-5442
 3. M. Pucar, A. Despić: The effect of deffuse/indirect light on the energy gain of solar thermal collector, Rad u vodećem međunarodnom časopisu: Renewable Energy, 30 (2005) p.p. 1749- 1758., ISSN 0960-1481
 4. Nenković Marina, Mila Pucar: Aarhus Convention Aims in Energy Management in Serbia, Medjunarodni časopis Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ), Technical University of Iasi, Romania, editor M.Macoveanu, december 2006, vol.5 No 6, str. 1371-1379 Iasi, Romania ISBN1582-9596
 5. Mila Pucar, Marina Nenković-Riznić, Boško Josimović, Environmental Protection in The Function of Regional Development in Serbia, Keynote Paper, International Scientific Conference, Thematic Conference Proceedings Vol.1 „Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance“, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, p.p. 287-319, ISBN 978-86-80329-61-1
 6. Mila Pucar, Milan Pajević, Milica Jovanović-Popović: „Bioklimatsko planiranje i projektovanje - urbanistički parametri“, Monografija, 132.str. Zavet, Beograd 1994. ISBN 86-7034-003-8
 7. Mila Pucar: „Bioklimatska arhitektura – zastakljeni prostori i pasivni solarni sistemi“, Monografija, Posebna izdanja/IAUS, br.45, 2006, 246 strana, ISBN 86-80329-41-X
 8. Boško Josimović, Mila Pucar: "The Strategic Environmental Impact Assessment of Electric Wind Energy Plants: Case Study 'Bavaniste' (Serbia)", Renewable Energy Journal, Vol 35, Issue 7, 2010, p. 1509-1519, ISSN 0960-1481;
 9. Sanja Stevanovic, Mila Pucar Development of an economical model to determine minimal fair feed-in tarif forgrid-connected solar PV electricity, International journal: Renewable & Sustainable Energy Reviews 16 (2012), Elsevier Received at Elsevier, pp. 1673-1682 DOI information: 10.1016/j.rser.2011.11.036
 10. Marija Maksin, Mila Pucar, Saša Milijić, Miomir Korać: „Održivi razvoj turizma u Evropskoj uniji i Srbiji”, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), 2011, ukupno strana od 1-375. ISBN 978-86-80329-69-7, COBISS 18502932

Najznačajniji naučni projekti

 • Naučnoistraživački projekat: Razvoj primarne strukture za potrebe kataloške industrijalizovane izgradnje stambenih objekata nižih spratnosti SISTEMA 50, Projekat sufinansiran od strane Regionalne zajednice nauke Šumadije i Pomoravlja u periodi 1982.-1987.g., odgovorni istraživač;
 • Naučnoistraživački projekat:Industrijalizacija stambene izgradnje u uslovima ekonomske stabilizacije, T-161, Projekat finansiran od strane Republičke zajednice za nauku, period 1986-1990, član istraživačkog tima;
 • Naučnoistraživački program: Fundamentalna istraživanja novih i obnovljivih izvora energije - P-113, program u kome učestvoje 19 instituta i fakulteta iz cele bivše Jugoslavije, koordinator ITN SANU, 1988-91. sekretar programa i istraživač;
 • Naučno-istraživački projekat: Energetski efikasno projektovanje u građevinarstvu i urbanizmu i primena solarne energije, Projekat u okviru fonda SANU, period: 1988/90, Projekat je koordiniran od strane UNDP ECE, koordinator radne grupe za izradu Solarnog priručnika.
 • Naučnoistraživački projekat: Novi i obnovljivi izvori energije, Ministarstvo za nauku i tehnologiju, period 1991-95; član istraživačkog tima;
 • Program racionalizacije energetske potrošnje putem rekonstrukcije na postojećim objektima vojnog fonda za period 1990-1995. član istraživačkog tima;
 • Naučno-istraživački projekat: Fundamentalna istraživanja novih i obnovljivih izvora energije, Podprojekat: Toplotno pretvaranje sunčeve energije i konverzija energije, Tema: Arhitektonsko-građevinski istraživački prilaz unapređenju znanja i metoda bioklimatskog projektovanja sa stanovišta konzervacije energije i pasivnog korišćenja sunčeve energije, Projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije, 1991/95, član istraživačkog tima;
 • Naučno-istraživački projekat: Racionalno korišćenje energije u izgrađenom okružju, Projekat finansiran preko Fonda za nauku Srpske akademije nauka i umetnosti za period 1991/95, član istraživačkog tima;
 • Naučno-istraživački projekat: Novi i obnovljivi izvori energije - opitno demonstraciona istraživanja i nova tehnološka i ekološka rešenja, Projekat finansiran od strane Saveznog ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu, Ugovor broj KPR-388/1-93, rukovodilac podprojekta u okviru ITN-SANU;
 • Naučno-istraživački projekat: Studija Mediteranskog naučnog centra u Bečićima, , Inicijatori projekta: SANU i CANU, Projekat finansiran od strane Saveznog ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu i IAUS-a, (Ugovor SANU i IAUS br.419/24.04.96) autor studije i idejnog rešenja;
 • Naučno-istraživački projekat: Širenje inovacione klime u društvu kroz aktivnosti u 1996. Projekat Savezno ministarstvo za nauku i SANU,(Ugovor 3/1-05 br.026/96-3, član istraživačkog tima;
 • Naučno- istraživački projekat: Racionalno korišćenje sunčeve energije, Projekat finansiran od strane Saveta za racionalno gazdovanje energijom republike Srbije, 1997. član istraživačkog tima;
 • Naučno-istraživački projekat: Solarna energetika (osnovna i primenjena istraživanja u cilju povećanja insolacije i energetske efikasnosti objekata primenom novih metoda i materijala), Projekat: F-113 finansiran preko Fonda za nauku Srpske akademije nauka i umetnosti za period 1996/2006, član istraživačkog tima;
 • Naučno-istraživački projekat 08M03E1: Niskotemperaturna toplotna energetika, tema: Povećanje energetske efikasnosti staklenika, Projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije, period:1996-2000, član istraživačkog tima;
 • Naučno-istraživački projekat: Istraživanja racionalizacije i supstitucije energije novim i obnovljivim izvorima, Projekat finansiran od strane Saveznog ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj, Ugovor: br. 2/0-04 TSI-232/94-2, period 1994/1999, U projektu učestvuju 7 instituta i fakulteta; Podprojekat u okviru ITN-SANU: Istraživanje i razvoj metoda modelovanja, ispitivanja i materijala staklenika kao pasivnog solarnog sistema, rukovodilac podprojekta u okviru ITN-SANU.
 • Inovacioni projekat: "Povećanje energetske efikasnosti i insolacije staklenika u poljoprivredi i hortikulturi", Projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju, Ugovor br. I.2.1972, period 1998/1999, rukovodilac projekta.
 • Naučno-istraživački projekat: Povećanje iskorišćenja solarne energije u fotonaponskim panelima i solarnim kolektorima (projekat br. ETR.6.05.0294.B: Projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju, period 2001/2003. član istraživačkog tima;
 • Naučno-istraživački projekat: "Razvoj i ispitivanje ravnog prijemnika sunčeve energije za toplotno pretvaranje"- Projekat u okviru "Nacionalnog programa energetske efikasnosti (EE707-1017B), (II 2004-i 2005). Projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju, član istraživačkog tima;
 • Naučno-istraživački projekat: "Održivi razvoj planinskih područja Srbije"-(SGR.4.13.0220.A); Podprojekat: Fizička struktura naselja, arhitektura, energetika, izgradnja objekata, Projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju, 2002-2004. rukovodilac podprojekta;
 • Naučno-istraživački projekat: Održivi gradovi Srbije, Podprojkat: Energetska efikasnost, životna sredina i komunalno uređenje gradova, Projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju, TP 6500A, 2005-2007. rukovodilac podprojekta;
 • Naučno-istraživački projekat: „Održivi razvoj i uređenje banjskih i turističkih naselja u Srbiji“ ev.br. TR 16007, Ministarstvo za nauku i tehnloški razvoj, rukovodilac projekta
 • Naučno-istraživački projekat:„ “Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene – medjusobni uticaji”, ev.br. TR 36035, Ministarstvo za nauku i tehnloški razvoj, rukovodilac projekta

Najznačajniji stručni rezultati i studije

 1. Plan detaljne regulacije dela bloka 82 (radne zone Hemofarma) u Vršcu, 2003. rukovodilac izrade plana;
 2. GUP Vrnjačka Banja, 2002/2003. član tima, u realizaciji;
 3. Koncept razvoja čiste obnovljive energije (radni materijal), Strategija zaštite, razvoja i uređenja područja Prostornog plana NPK, u okviru izrade Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik, 2003.;
 4. Urbanističko-arhitektonsko rešenje Tehnološkog parka u Vršcu (studija za izbor rešenja i prezentaciju), juli 2003. koautor: Igor Marić, u realizaciji;
 5. Program za izradu Plana detaljne regulacije Brankovine (obrađivač: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, naručilac : JP Direkcija za izgradnju, Valjevo), analiza, 2008, rukovodilac izrade plana;
 6. Program za proširenje kompleksa rehabilitacionog centra "Banja Kanjiža" sa globalnim predračunom, januar, 2003, koautori: Igor Marić, Anđa Joksimović;
 7. Idejni projekat Mediteranskog centra za energiju i ekologiju sa bioklimatskom studijom (CANU, SANU, Savezno ministarstvo za nauku i tehnologiju), 1996. koautor:Igor Marić;
 8. Study: Rural infrastructure feasibility and costing study for the STARA PLANINA MT. NATURE PARK, autor poglavlja: Concept of reconstruction for present houses and guidance for construction of new houses; Bioclimatic planning and design and renewable energy sources use i član sinteznog tima, Ordering party: Republic of Serbia, Ministry of agriculture, Foresty and Water Management, World Bank, Executor: IAUS, May, 2007., Belgrade.
 9. Studije energetske revitalizacije i optimizacije komfora za 22 osnovne škole i obdaništa u Beogradu,"En Plus", član tima, Beograd, 2004.
 10. Studijsko-analitičke osnove Strategije prostornog razvoja Republike Srbije, Deo 5. Prostorno uređenje, zaštita i razvoj - Ka održivom, integrisanom razvoju -Tematska sveska: Prostorni i ekološki aspekti korišćenja obnovljivih izvora energije - energetska efikasnost, Studija za potrebe analitičko dokumentacione osnove strategije prostornog razvoja Republike Srbije, (obrađivač Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, naručilac Republička agencija za prostorno planiranje), Mila Pucar, nosilac izrade tematske oblasti.

Idejni i glavni projekti

 • Stadion u Kotor varoši, idejni projekat, autur;
 • Autobuska stanica u Bugojnu, idejni projekat, autor;
 • Školske i predškolske ustanove u Novom Beogradu, blok 61-62, (4 objekta), idejni projekat, projektant saradnik;
 • Dečji vrtić u Bačkoj Palanci, idejni projekat, autor;
 • Stambena kula P+14 u Bosanskoj Gradišci, idejni projekat, autor;
 • Osnovna škola i dečja ustanova u naselju Banovci-Dunav, centralna zona (škola cca 10.000m2 ; dečja ustanova 2.300m2 ), idejni projekat, projektant saradnik;
 • Dečja ustanova u naselju Banovci-Dunav, idejni projekat, autor;
 • Odmaralište GIK "Kozara" u Dugom Ratu kapaciteta 200 postelja (usvojen projekat od strane Zavoda za planiranje Omiš) idejni projekat, autor;
 • Investicioni program urbanističkog i arhitektonsko-građevinskog dela za industrijski kompleks celuloze, cigaret-papira NCR papira za karboniziranje, TIV Vranjska Banja (bruto površina objekata cca 58.000m2 ), jedan od autora;
 • Osnovna škola "Milan Jelinić u Trnavi, (cca 2600m2 ), idejni i glavni projekat, autor;
 • Arhitektonsko-urbanistički kompleks osnovne škole "Karađorđe" u Topoli, projekat novog centralno objekta škole (cca 4600m2 ) i rekonstrukcija, glavni i idejni projekat, autor;
 • Brodogradilište JUMBA, Džakarta, urbanistički projekat kompleksa sa idejnim rešenjem objekata, jedan od autora;
 • Idejni projekat Mediteranskog centra za energiju i ekologiju (ENEKO CENTRA) u Budvi, Beograd, septembar 1993. koautori: Milica Popović-Jovanović, M. Pajević;
 • Idejni projekat Mediteranskog centra za energiju i ekologiju sa bioklimatskom studijom (CANU, SANU, Savezno ministarstvo za nauku i tehnologiju), 1996. koautor:Igor Marić;
 • Hotel "ANA" , banja Kanjiža, idejno rešenje, 1998. koautor:Igor Marić.

Izvedeni objekti

 • Stambeni blok u naselju Blatuša, Zenica, autor;
 • Hotel za samce GIK "Kozara" u Banjaluci, autor;
 • Tri stambena objekta u IMS sistemu, P+4, naselje Borik u Banjaluci, autor;
 • Dva stambena objekta u IMS sistemu, P+8, u Bosanskoj Gradišci, autor;
 • Aneks restorana tehničke pripreme GIK "Kozara" u Banjaluci, autor;
 • Stambeno naselje CENTAR II sa 316 stanova i pratećim sadržajima (obdanište, trgovina, podzemna garaža, sklonište itd.) u Banjaluci, autor;
 • Dečja ustanova u Bačkoj Palanci, projektant-saradnik;
 • Stambena zgrada P+8 u Banjaluci, autor;
 • Stambena zgrada P+4 u naselju CENTAR u Banjaluci, autor;
 • Stambeni blok u naselju braće Odića u Banjaluci (100 sta- nova), autor;
 • Urbanističko rešenje tesarskog pogona GIK "Kozara" i ITD upravne zgrade tesarskog pogona u Banjaluci, autor;
 • Stambeni blok sa pratećim sadržajima u prizemlju objekata u naselju CENTAR I u Banjaluci, autor;
 • Urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa trgovinskog preduzeća "Krajinauzor" u Banjaluci, pogoni u kompleksu i upravna zgrada, komleks je realizovan nakon dodeljene I nagrade na konkursu po pozivu, jedan od autora;
 • Osnovna škola "Peter Drapšin" u Bačkoj Palanci (cca 7000m ), projektant- saradnik;
 • Prerada projekta i rekonstrukcija objekta robne kuće u Topoli, jedan od autora;
 • Osnovna škola za avalsko područje (cca 5000m ), pojektant- saradnik;
 • Kompresorska stanica Brodogradilišta "TITO" u Beogradu, jedan od autora;
 • Stambeno naselje za radnike fabrije "GOŠA" u Smederevskoj Palanci, jedan od autora.

Rad u nastavi

Doktorske i specijalističke studije

 • Rukovodioc izbornog predmeta: Bioklimatska i ekološka arhitektura, Građevinsko arhitektonski fakultet u Nišu, 2008/9.
 • Specijalistički kurs: blok predavanja sa temom Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost, Predmet: Održivi urbani razvoj, rukovodilac predmeta: Prof. dr Milica Bajić Brković, Arhitektonski fakultet, Beograd, letnji semestri 2009/2010.

Postdiplomske studije

 • Držala je blok predavanja po pozivu na poslediplomskoj nastavi "Metodi bioklimatskog planiranja i projektovanja", Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš, 2002.
 • Na poslediplomskim studijama AGF u Banjaluci rukovodilac predmeta "Bioklimatska arhitektura".
 • Univerzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet Postdiplomske magistarske akademske studije Smer: BIOKLIMATSKA I ENERGETSKI EFIKASNA ARHITEKTURA BEEA, PREDMET: PRINCIPI I SISTEMI BIOKLIMATSKE ARHITEKTURE, Studijska godina 2009/2010.

Master studije

 • Izborni predmet: SAVREMENE FASADE I KROVOVI, rukovodilac predmeta: prof.dr Aleksandra Krstić, Arhitektonski fakultet, Beograd, letnji semestar,2010, gostujući predavač: predavanja sa temom ENERGETSKI EFIKASNE FASADE JAVNIH ZGRADA

Specijalistički kursevi

 • ODRŽIVI URBANI RAZVOJ, Prof. dr Milica Bajić Brković, Arhitektonski fakultet, Beograd, letnji semestar 2010., predavanja sa temom OBNOVLjIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA EFIKASNOST
 • PROSTORNI I ODRŽIVI RAZVOJ, Prof. dr Milica Bajić Brković, prof.dr. Miodrag Ralević, Arhitektonski fakultet, Beograd, zimski semestar 2010. predavanja sa temom: ENERGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ

Redovne studije

 • Od 1985-88. sarađivala je sa Arhitektonskim fakultetom na predmetu Konstrukcije III u svojstvu gostujućeg predavača;
 • Od 1990. sarađivala je sa Arhitektonskim fakultetom na predmetu "Projektovanje bioklimatske arhitekture";
 • Na Poljoprivrednom fakultetu vodila predmet "Poljoprivredno građevinarstvo" izabrana u zvanje docenta;
 • Držala je predavanja po pozivu na Arhitektonskom fakultetu na predmetu Urbanizam sa temom "Energetska budućnost grada" u 2001. god
 • Drži predavanja po pozivu na Arhitektonskom fakultetu na predmetu Poljoprivredna arhitektura sa temom "Mogućnosti primena obnovljivih izvora energije u selima", od 2001. godine.
 • Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu drži predavanja po pozivu na izbornom predmetu Bioklimatsko projektovanje i građenje, III godina, zimski semestar 2005/2006. godina
 • Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu drži blok predavanja sa temom ENERGETSKI EFIKASNE FASADE Izborni predmet: SAVREMENE FASADE I KROVOVI, rukovodilac predmeta: prof.dr Aleksandra Krstić, Arhitektonski fakultet, Beograd, letnji semestar 2007., zimski semestar 2008.
 • Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu drži blok predavanja sa temom ENERGETSKA EFIKASNOST U URBANISTIČKOM PLANIRANjU Izborni predmet: BIOKLIMATSKO PROJEKTOVANjE I GRAĐENjE, rukovodilac predmeta: prof.dr Milica Popović Jovanović, Arhitektonski fakultet, Beograd, letnji semestar 2007.
 • Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu drži blok predavanja sa temom ENERGETSKA EFIKASNOST KROZ PLANOVE I PROJEKTE, Predmet: Urbanizam, prof. dr Miodrag Ralević, Arhitektonski fakultet, Beograd, zimski semestar 2007.
 • Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu drži blok predavanja sa temom ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA, Izborni predmet: OBNOVA ZGRADA, rukovodilac predmeta: prof.dr Aleksandra Krstić, Arhitektonski fakultet, Beograd, zimski semestar 2007.
 • Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu drži blok predavanja sa temom ENERGETSKI EFIKASNE FASADE, Izborni predmet: SAVREMENE FASADE I KROVOVI, rukovodilac predmeta: prof.dr Aleksandra Krstić, Arhitektonski fakultet, Beograd, letnji semestar 2008, 2009.
 • Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu drži blok predavanja sa temom ENERGETSKA BUDUĆNOST GRADA, Predmet: BUDUĆNOST GRADA, rukovodilac predmeta: prof.dr Miodrag Ralević, Arhitektonski fakultet, Beograd, letnji semestar 2008, 2009. 2010.
 • Blok predavanjasa temom: ENERGIJA I TURIZAM, BIOKLIMATSKA ARHITEKTURA I PRIMENA NOIE U TURISTIČKIM OBJEKTIMA Univerzitet Singidunum, Beogradu u okviru Studijskog programa Turistički menadžment, na predmetu MENADžMENT PRIRODNIH I KULTURNIH RESURSA U TURIZMU (prof. dr Marija Maksin Mićić) (zimski semestar 2008, 2009, 2010, 2011).

Predavanja po pozivu

 • "Bioklimatska arhirektura" Urbanistički zavod Beograda, Otvorena tribina, predavanje po pozivu, februar, 2001.
 • "Primena bioklimatskih principa u urbanističkom planiranju", predavanje po pozivu u Ekspertskoj kompaniji za integralno inženjerstvo objekata, EnPlus, april 2001.
 • Držala je predavanja po pozivu na Međunarodnoj letnjoj školi "International Workshop Information and Technology Transfer on Renewable Energy Sources for Sustainable Agriculture", Food Chain and HFA 1999, 2002.
 • Držala je predavanja po pozivu na Letnoj školi urbanizma, Banja Vrućica, Teslić-Šipovo, 2002. Velikoj Plani, 2005, Vrnjačkoj Banji 2006., Tari 2007. Kragujevcu 2008.
 • "Energetska efikasnost objekata". Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Odsjek za arhitekturu, mart 2004.
 • „Problemi potrošnje energije, svetska i naša iskustva“, CANU, Okrugli sto: Kako smanjiti potrošnju energije, mart, 2004.
 • Bioklimatsko planiranje, projektovanje i građenje, uticaj potrošnje energije na promenu klime na zemlji, mogućnost korišćenja obnovljivih izvora energije, svetska i naša iskustva, DAGIT - Društvo inženjera i tehničara Banjaluka, april, 2004.
 • Povećanje energetske efikasnosti staklenika. Poljoprivredni fakultet, Banjaluka, april, 2004.
 • Uticaj portošnje energije u zgradama na promenu klime -energetski efikasno planiranje i projektovanje i primena obnovljivih izvora energije - strategija za održivi razvoj Okvirna strategija Srbije i Crne Gore i akcioni plan reagovanja na problem emisija gasova sa efektom staklene bašte Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) i Japanski specijalni fond, 2005.
 • Držala predavanja po pozivu i radionicu: „Učešće javnosti u primeni obnovljivih energetskih izvora i lociranja postrojenja za obnovu materijalnih resursa u stambenim naseljima“, Naučno-stučni seminar „Održiva gradnja u Crnoj Gori“, Expeditio, Cetinje, 2006.
 • Dražala uvodno predavanje Učešće javnosti i obaveze organa lokalne uprave u donošenju odluka vezanih za zaštitu životne sredine i izdavanje ekoloških dozvola, Bijeljina, 2007. godine;
 • Držala uvodni referat po pozivu The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Seminar: Održivi urbani stil života, Uvodno predavanje, oktobar, 2007. Beograd.
 • Predavanje po pozivu u organizaciji EXPEDITIO, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Podgorica, FEBRUAR 2008.
 • Držala predavanja po pozivu i radionicu na Letnjoj školi arhitekture u Baču, 2010 i 2011. god.


Editorski poslovi

 • Glavni i odgovorni urednik časopisa "Arhitektura i urbanizam", izdanje IAUS, Beograd (od 2000. god).
 • Član uredništva međunarodnog časopisa "SPATIUM" od 2000. god
 • Predsednik Izdavačkog saveta Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije (od 2002).
 • Urednik sa Nenadom Spasićem monografije: Neki aspekti održivog prostornog razvoja Srbije, IAUS, 2009.
 • Urednik monografsko - naučnog dela: ''Planiranje upravljanja komunalnim otpadom'' Autora: dr Boška Josimovića, dr Marine Ilić i dr Dejana Filipovića
 • Urednici Monografije Mila Pucar, Boško Josimović, monografija: „Održivi razvoj banjskih i turističkih naselja u Srbiji“, IAUS, 2009.
 • Mila Pucar, urednik monografije „Održivi razvoj turizma u Evropskoj uniji i Srbiji“, Monografija, posebno izdanje IAUS br. 67, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) ISBN 978-86-80329-69-7, COBISS 18502932

Magistarska teza

"Uticaj bioklimatskih parametara na uštedu energije u projektovanju stambenih naselja" 1988. god. Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, Odsek Zaštita živone sredine.

Doktorska teza

"Parametri planiranja i projektovanja zastakljenog prostora kao elementa bioklimatske arhitekture" 1999. god. Arhitektonski fakultet Univerѕiteta u Beogradu.