O Institutu

Centar za informatiku, publicistiku i edukaciju

Istraživači

  • dr Nikola Krunić, d.p.p, naučni saradnik
  • dr Marina Nenković-Riznić, d.p.p, naučni saradnik
  • Milena Milinković, dipl.bibl.inf, mast. prof. jez. i knjiž, bibliotekar, istraživač-saradnik
  • Aleksandra Gajić, mast.prost.plan., istraživač-saradnik

Istraživači u stručnom zvanju

  • Miroslav Antanasijević, d.p.p, stručni savetnik
  • mr Jasmina Krunić, d.p.p, viši stručni saradnik

Tehnička saradnja

  • Slađana Nedeljković, saradnik za tehničku obradu