O Institutu

Centar za prostorni razvoj i životnu sredinu

Istraživači - planeri - urbanisti


 • dr Slavka Zeković, d.p.p, naučni savetnik,
  licenca odgovornog planera
 • prof. dr Marija Maksin, d.p.p, naučni savetnik
 • dr Saša Milijić, d.p.p, naučni savetnik,
  licenca odgovornog planera
 • dr Boško Josimović, d.p.p, naučni savetnik,
  licenca odgovornog planera
 • dr Jasna Petrić, d.p.p, viši naučni saradnik,
  licenca odgovornog planera
 • dr Tijana Crnčević, dipl.inž.pejz.arh, viši naučni saradnik,
  licenca odgovornog urbaniste i odgovornog projektanta
 • dr Omiljena Dželebdžić, d.p.p, naučni saradnik
 • dr Nebojša Stefanović, d.p.p, naučni saradnik
 • dr Jelena Živanović Miljković, d.p.p, naučni saradnik
 • dr Tamara Maričić, d.p.p, naučni saradnik
 • dr Marijana Pantić, d.p.p, naučni saradnik
 • Jelena Basarić, mast.prost.plan, istraživač-saradnik
 • Ljubiša Bezbradica, mast. inž. šum, istraživač-pripravnik

Istraživači u stručnom zvanju - planeri

 • mr Zoran Mirjanić, d.p.p, stručni savetnik
  licenca odgovornog planera i odgovornog urbaniste
 • Olgica Bakić, d.p.p, stručni savetnik
  licenca odgovornog planera
 • Vesna Jokić, d.p.p, stručni savetnik

Istraživači-stipendisti Ministarstva prosvete, nauke tehnološkog razvoja Republike Srbije

Danijela Srnić, mast.prost.plan., istraživač-stipendista