O Institutu

Centar za arhitekturu i stanovanje

Istraživači - urbanisti - projektanti

 • dr Ana Niković, d.i.a, naučni saradnik
  licenca odgovornog projektanta
 • dr Božidar Manić, d.i.a, naučni saradnik
  licenca odgovornog projektanta i odgovornog urbaniste
 • dr Tanja Bajić, mast.inž.arh., naučni saradnik
  licenca odgovornog projektanta i odgovornog urbaniste
 • dr Sanja Simonović Alfirević, d.i.a, naučni saradnik
  licenca odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada
 • dr Nataša Danilović Hristić, d.i.a, naučni saradnik
  licenca odgovornog projektanta i odgovornog urbaniste
 • dr Nataša Čolić, inž.arh., mast.urban., istraživač-saradnik
 • Branislava Kovačević, mast.inž.arh., istraživač-saradnik
  licenca odgovornog projektanta i odgovornog urbaniste

Tehničari - saradnici u projektovanju

 • Katarina Majhenšek, d.i.a., stručni saradnik
 • Maja Hristov, d.i.a., stručni saradnik
 • Branislav Kotranjac, projektant-tehničar, stručni saradnik

Istraživači-stipendisti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Borjan Brankov, mast.inž.arh, istraživač-stipendista