Почетна

Добродошли у ИАУС

  Одлукa о додели награда „Милорад Мацура“ и „Димитрије Першић“

  Комисије Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишњих награда за најбоље мастер радове и докторске дисертације из области архитектуре и урбанизма „Милорад Мацура“, и просторног планирања „Димитрије Першић“, донеле су следеће одлуке:

  • Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма додељује се Милици Груичић, за рад под називом „Контрапункт: Музичка академија, Парк Ушће, Нови Београд. Possibilium Harmoniae“, одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.
  • Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма додељује се Слађани Милићевић, за дисертацију под називом „Дисоцијативни простор модерности: Дискурс празнине у архитектури и визуелним уметностима ХХ и почетка ХХI века“, одбрањену на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за архитектуру и урбанизам.
  • Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања додељује се Милану Веселиновићу, за рад под називом „Анализа потенцијала и могућности коришћења биомасе у енергетске сврхе на простору АП Војводине“, одбрањеног на Географском факултету Универзитета у Београду.

  Институт за архитектуру и урбанизам Србије упућује захвалнице свима који су дали предлоге за награде као и свим кандидатима за квалитетне радове.

  X НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ – РИЗИЦИ И ПЕРСПЕКТИВЕ


  Важни датуми:
  Рок за пријаву апстракта: 17. децембар 2018. године
  Обавештење о прихватању теме и апстракта: 24. децембар 2018. године
  Рок за слање радова / презентације: 15. март 2019. године
  Рок за слање коментара рецензената: 01. април 2019. године
  Рок за предају исправљене, коначне верзије рада: 22. април 2019. године

  ConnectGREEN – KICK OFF састанак: Заједнички напори представника из области заштите природе и просторног планирања у циљу унапређења зелене инфраструктуре у Карпатској области

  Званични почетак пројекта ConnectGREEN уприличен је на првом састанку, 20. новембра 2018. године у Букурешту, чији је домаћин био водећи партнер WWF Румунија. Приближно 80 кључних актера на међународном нивоу и пројектних партнера из Дунавско-карпатског региона, дискутовало је о различитим темама у вeзи са главним циљем пројекта: управљањем и обнављањем еколошких коридора у планинској области Карпата, уз минимизирање конфликата између инфраструктурног/регионалног развоја и заштите природе.

  Почетак пројекта означило је уводно обраћање Хералда Егерера, шефа Секретаријата Карпатске конвенције. Према Егереру, кроз Карпатску конвенцију ће се озваничити неки резултати пројекта – попут Карпатске стратегије о еколошким коридорима, ради постизања одрживости и дугорочности пројекта.

  Кристијан Ремус Пап, координатор пројекта и државни руководилац за заштиту дивљих животиња и животне средине у оквиру WWF Румунија, изложио је главни циљ пројекта, као и конкретне задатке партнера из свих 5 земаља који учествују у пројекту (Чешка, Словачка, Мађарска, Румунија и Србија):
  • Развој иновативних решења и смерница за идентификовање еколошких коридора у области Карпатског екорегиона
  • Минимизирање конфликата између заштите природе и просторног планирања
  • Ангажовање кључних актера као управљача заштићеним подручјима, стручњака у области заштите природе, просторних планера у интегралном приступу за јачање капацитета за идентификацију и управљање еколошким коридорима.

  Детаљније информације и све новости у вези пројекта, пратите на веб-сајту http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/3174  Велика награда Удружења урбаниста Србије

  Институту за архитектуру и урбанизам Србије за целокупну продукцију, сложеност обрађене проблематике, квалитет презентације и интерпретације радова.

  ConnectGREEN. Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену

  Планирани развој инфраструктуре у Дунавско-карпатском региону прети да угрози коридоре кретања великих карнивора и повећа фрагментацију њихових станишта.
  Мали број просторних планера поседује знање и искуство за минимизирање конфликата између развоја и очувања природе приликом израде нових планова. И што је још важније, правно обавезујући механизми који се односе на услове функционисања еколошких коридора спроводе се лоше, углавном због недостатка поузданих података. Ови ефекти захтевају уједначен транснационални одговор јер велики карнивори често прелазе преко државних граница у потрази за храном и јединкама исте врсте.
  Кроз пројекат ConnectGREEN-a, партнери из различитих земаља и различитих области деловања (просторног планирања, научних истраживања, државне управе, очувања животне средине и природе), удружили су своје снаге у циљу повећања капацитета за идентификацију еколошких коридора, као и превазилажења сукоба између инфраструктурног развоја и заштите дивљег света. Драгоцено знање и искуство биће учињено доступним просторним планерима у циљу усклађивања њихових нових инфраструктурних планова са условима за еколошко повезивање.
  Одржавање или обнављање еколошких коридора ће заштитити постојеће популације великих карнивора у Карпатима и одржати једну од највећих врућих тачака биодиверзитета, као и омогућити функционисање екосистема на континенту. Осим тога, овај нови заједнички приступ има за циљ да убрза процес имплементације и да уведе у праксу дуго очекивани инфраструктурни развој који се суочава са ризиком да буде успорен услед неусаглашености са безбедносним и еколошким стандардима.

  Дугорочна решења за кретања дивљих животиња

  Главни циљ пројекта у наредне три године (2018 - 2021) је одржавање и унапређење постојеће еколошке повезаности између природних станишта, нарочито између подручја еколошке мреже Natura 2000 и других заштићених подручја од транснационалног значаја у карпатском екорегиону, односно у Чешкој, Мађарској, Румунији, Словачкој, Србији и Украјини.
  Конкретно, пројекат има за циљ:
  • Развој иновативних решења и смерница за идентификовање еколошких коридора и локација на којима долази до њихових прекида у области карпатског екорегиона да би се задржало дугорочно, прекогранично кретање дивљих животиња, као и услуге припадајућог екосистема и висок ниво биодиверзитета у региону.
  • Ангажовање управљача заштићеним подручјима и подручјима еколошке мреже Natura 2000, конзерватора, просторних планера и других кључних актера у интегралном приступу за јачање капацитета за идентификацију и управљање еколошким коридорима.
  • Усклађивање заштите природе и просторног планирања и развоја у еколошким коридорима и подручјима еколошке мреже Natura 2000 путем идентификовања и спровођења стратешких праваца и инструмената и праксе.

  Еколошки коридори ће бити детаљније утврђени применом нове Карпатске методологије у четири транснационална пилот подручја: 1. Национални парк „Piatra Craiului“ (Румунија); 2. Апусени-ЈЗ Карпати (Румунија) / Национални парк Ђердап (Србија); 3. Западни Карпати (Чешка република - Словачка) и 4. Национални парк „Bükk“ (Мађарска) / Заштићено подручје „Cerová vrchovina“ (Словачка).

  Овај процес можете подржати кроз давање приоритета биодиверзитету на листи критеријума за заштиту животне средине, учешћем у консултацијама и разменом знања.

  Web-site пројекта:
  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/connectgreen

  Конкурс за награде Института за 2018. годину

  Награда Удружења урбаниста Србије

  Институту за архитектуру и урбанизам Србије за остварене резултате у у области стручног рада и за укупно понашање у складу са Моралним кодексом Удружења у претходном периоду.

  ATTRACTIVE DANUBE: Унапређење капацитета за повећање територијалне атрактивности дунавског региона (2017-2019)

  Институт за архитектуру и урбанизам Србије је представник Републике Србије у INTERREG међународном истраживачком пројекту „Унапређење капацитета за повећање територијалне атрактивности Дунавског региона” (Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region), скраћено „ATTRACTIVE DANUBE“. Овај пројекaт, финансиран из Дунавског Транснационалног Програма (Danube Transnational Programme), окупио је 19 партнера из тринаест земаља Дунавског региона: Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Италије, Мађарске, Немачке, Румуније, Словачке, Словеније, Србије, Хрватске, Црне Горе и Чешке Републике.

  Овим пројектом ће се, у периоду 2017-2019. године, омогућити јачање институционалних капацитета за стратешко планирање и унапређење управљања територијалним развојем на свим нивоима управе у 13 држава Дунавског региона, као и преко њихове трансграничне сарадње, са циљем повећања атрактивности овог региона у целини, као и појединачних држава.

  У првој години „ATTRACTIVE DANUBE“ пројекта циљ је да се заједнички оквир система мониторинга територијалне атрактивности, који је конципиран у претходним истраживањима, разради за сваку државу и успостави заједничка мониторинг платформа за Дунавски регион. Информациона мониторинг платформа треба да одражава потребе различитих сектора и да олакша координацију њихових планских и управљачких одлука са аспекта унапређења атрактивности простора за развој. Из тих разлога је предвиђено да се, у процес разраде заједничког оквира система мониторинга територијалне атрактивности за сваку државу, укључе представници релевантних актера / стејкхолдера који учествују или имају утицаја на доношење и спровођење одлука о територијалном развоју у домену просторног планирања, регионалног развоја, туризма, заштите природе и других сектора који доприносе, или на које утиче, квалитет и атрактивност простора државе и Дунавског региона.


  Web-site пројекта:
  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube