Početna

Dobrodošli u IAUS

  POZIV ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

  DRUGI POZIV


  Više informacija

  Katarina Dobrić, PZZZSK
  E:
  konferencija21205@gmail.com
  tel. +381 21431211

  Gorana Gajinović, Opština SK
  E:
  gorana.gajinovic@sremski-karlovci.org.rs
  tel. +381 21 6853066

  Organizatori konferencije

  Organizatori:
  Opština Sremski Karlovci
  Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin (PZZZSK)

  Partneri:
  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Beograd (IAUS)
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

  Prijatelji konferencije:
  Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije – Sremski Karlovci
  Stalna konferencija gradova i opština