O Institutu

Ana Niković

Ana Niković

Podaci za kontaktRadno mesto/zvanje

Naučni saradnik, arhitekta – projektant i urbanista u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije

Kretanje u službi

 • 2002-2005. istraživač stipendista Ministarstva nauke Republike Srbije
 • 2006-   projektant i urbanista u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
 • 2007-2014. istraživač saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
 • 2014-  naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije

Obrazovanje, naučno/stručno zvanje, stručni ispit, licence

2001. diplomirani inženjer arhitekture
2005. magistar tehničkih nauka u oblasti arhitekture i urbanizma
2007. stručni ispit za diplomiranog inženjera arhitekture
2011. licenca odgovornog projektanta
2013. doktor tehničkih nauka u oblasti arhitekture i urbanizma

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

 • Društvo arhitekata Beograda DAB
 • Udruženje arhitekata Srbije UAS
 • Inženjerska komora Srbije IKS
 • Regionalni odbor podsekcije arhitekata matične sekcije projektanata regionalnog centra Beograd Inženjerske komore Srbije

Naučna i stručna kompetentnost/specijalnost

Arhitektonsko i urbanističko projektovanje i urbanističko planiranje; teorija arhitektonske forme; Urbana morfologija

Zbirni rezultati po kategorijama prema pravilniku o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata

Poglavlja u monografijama i radovi u tematskim zbornicima međunarodnog značaja – 3
Radovi u naučnim časopisima međunarodnog značaja – 1
Radovi u zbornicima međunarodnih naučnih skupova – 1 (predavanje po pozivu štampano u celini)
Poglavlja u nacionalnim monografijama i radovi u tematskim zbornicima – 7
Radovi u časopisima nacionalnog značaja – 7
Magistarska teza – 1
Doktorska teza - 1
Tehnička i razvojna rešenja – 2
Realizovana ili nagrađena arhitektonska i urbanistička autorska dela – 6

Najznačajniji naučni (objavljeni) radovi

 1. Niković, B. Manić i I. Marić „Mogućnosti primene mera prilagođavanja klimatskim promenama pri projektovanju I planiranju užeg centra Beograda I integrisanja u strategije održivog razvoja”, u B. Dimitrijević, M.Pucar i I.Marić (ur.) Klimatske promene I izgrađeni prostor: politika I praksa u Škotskoj I Srbiji. Beograd:IAUS, 2013, str. 368-390, ISBN 978-86-80329-72-7
 2. Marić, A. Niković and B. Manić, Keynote paper „Enhancement of Urban Structure With the Aim of Reducing the Impacts of Climate Change on the Example of Belgrade”. In M. Vujošević and S. Milijić (Eds.), Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance – RESPAG 2013“, Belgrade: IAUS,2013, pp. 823-851.
 3. A. Niković, B. Manić, I. Marić, „Urbomorfološka analiza naselja Bela Crkva u cilju unapređenja urbane i fizičke strukture“, u časopisu „Arhitektura i urbanizam“ , br. 32, IAUS, 2011, pp.65-75, ISSN 0354-6055
 4. A. Niković, B. Manić, „Principi izgradnje novog urbanog bloka na primeru naselja Bela Crkva“, u časopisu „Savremeno graditeljstvo“, br. 7, Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka, 2011, pp.38-48, ISNN 1986 - 5759
 5. I. Marić, A. Niković and B. Manić, „Transformation of New Belgrade Urban Tissue: Filling the Space instead of Interpolation“, review paper in „Spatium International Review“ No.22, Belgrade: IAUS, 2010, pp.47-56, ISSN 1450-569X
 6. I. Marić, A. Bogdanov, B. Manić, Keynote paper “Transformation of rural settlemetns and rural housing improvement in Serbia“, Thematic Conference Proceedings Volume 1, International scientific conference “Regional development, spatial planning and strategic governance”, IAUS, 2009, pp.179-195. ISBN 978-86-80329-61-1
 7. A. Bogdanov, „Arhitektura kao medijator kulture, demokratije i nade, XXIII svetski kongres arhitekture u Torinu“, u časopisu „Arhitektura i urbanizam“ , br. 24/25, IAUS, 2009, pp. 34-45, ISSN 0354-6055
 8. I. Marić, A. Bogdanov i B. Manić, „Tipologija arhitektonskih objekata u funkciji turizma, na području GP Vrnjačke Banje“, u monografiji „Neki aspekti održivog prostornog razvoja Srbije“, IAUS, 2009. str.77-92, ISBN 978-86-80329-58-1
 9. I. Marić, A. Bogdanov i B. Manić, „Arhitektura vila kao element identiteta Vrnjačke Banje“, u časopisu „Arhitektura i urbanizam“ br.26, IAUS, 2009. str.36-44, ISSN 0354-6055
 10. I. Marić, A. Bogdanov and B. Manić, Keynote paper “Contribution to the Research of the Principles of Sustainable architecture Through Analysis of Possible Applications of Double-skin Facade Systems“, International scientific conference “Sustainable development of towns and cities” Thematic Conference Proceedings Volume 2, Belgrade: IAUS, 2007, pp.265-284, ISBN 978-86-80329-52-9
 11. A.Bogdanov, B. Manić i J. Petrić, „Pristup proučavanju metoda analize i obnove urbanog tkiva posmatranjem grada kao višestruke fraktalne strukture“, u časopisu „Arhitektura i urbanizam“ br.20/21, IAUS, 2007. str.51-60, ISSN 0354-6055
 12. I. Marić, A. Bogdanov i B. Manić, „Dvostruke fasade u funkciji održive arhitekture – analiza projekta poslovnog kompleksa u Beogradu“, u časopisu „Arhitektura i urbanizam“ br.20/21, IAUS, 2007. str.25-36, ISSN 0354-6055

Najznačajniji stručni rezultati i studije

 1. Božidar Manić, Igor Pavlović, Tanja Bajić, Ana Niković, Konkurs za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje kolektivnog stanovanja u naselju „Rasadnik“ u Lazarevcu, konkursni projekat nagrađen otkupom, 2012.
 2. Igor Marić (rukovodilac), Ana Niković i Božidar Manić (članovi sinteznog tima), Plan detaljne regulacije područja na uglu Ulica Kumodraške i Dušana Jovanovića, gradska opština Voždovac, usvojen 2012.
 3. Božidar Manić (rukovodilac) i Ana Niković (član sinteznog tima), Plan detaljne regulacije dela bloka 23 (naselje Rasadnik 2) u Beloj Crkvi, usvojen 2011.
 4. Igor Marić, Božidar Manić, Ana Niković, Olgica Bakić, Tanja Bajić, Branislava Kovačević i Igor Pavlović, Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija u okviru 1a faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini, prva nagrada na 20. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u kategoriji urbanistički projekti i realizacije, 2011.
 5. Igor Marić, Ana Bogdanov i Božidar Manić, Centralna proizvodno-distributivna kuhinja i perionica Predškolske ustanove „Jelica Obradović“ u Mladenovcu, idejni i glavni projekat, izvedeno, 2008-2009.
 6. Igor Marić, Ana Bogdanov i Božidar Manić, Centralna proizvodno-distributivna kuhinja u okviru Predškolske ustanove „Savski venac“ u Ulici Topčiderski venac br. 1 u Beogradu, idejni i glavni projekat, izvedeno, 2009-2012.
 7. Igor Marić, Božidar Manić i Ana Bogdanov, Stambeno-poslovni objekat u Ulici Miloša Savkovića br.19 u Beogradu, idejni i glavni projekat, izvadeno, 2008-2011.
 8. Igor Marić, Ana Bogdanov, Vuk Marić i Božidar Manić, Rešenje Gradskog parka, od hotela Jugoslavija do Brankovog mosta na Novom Beogradu, konkursni projekat nagrađen jednakovrednom (prvom) nagradom, 2008.

Naučni projekti

 • 2002-2005. „Energetska optimizacija zgrada u kontekstu održive arhitekture“, nosilac projekta Arhitektonski fakultet Beograd
 • 2006-2008. „Održivi prostorni razvoj gradova Srbije“ , nosilac projekta IAUS
 • 2008-2011. „Održivi razvoj i uređenje banjskih i drugih turističkih naselja u Srbiji“, nosilac projekta IAUS
 • od 2011. „Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji“, nosilac projekta IAUS;
 • od 2011. „Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene – međusobni uticaji“, nosilac projekta IAUS

Učešće u nastavi

 • školske 2002/03., u okviru aktivnosti na postdiplomskim studijama, saradnik u nastavi na predmetima Sintezni projekat 1 i 2 na redovnim studijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
 • 2003-2005. asistent u nastavi na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, na predmetu Arhitektonske konstrukcije

Magistarska teza

„Utilitarni i estetski potencijal kubične forme“,  2005., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Doktorska teza

„Morfologija gradskog bloka – analiza mogućnosti primene u projektovanju i planiranju“, 2013., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.