О Институту

Бранислава Ковачевић

Подаци за контактРадно место/звање

истраживач приправник

Кретање у служби

2010- :  Истраживач приправник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
2008-2009:
Асистент на Факултету за градитељски менаџмент, одсек Aрхитектура, Универзитет Унион у Београду
2008:
Пројектант у архитектонском студију “MVarch” у Београду
2008: 
учешће на радионици Visualisar`08_Database city, Medialab Prado, Мадрид
2007:
Међународна стручна пракса (у организацији IAESTE) на Tishreen University, Архитектонски  факултет у Латакији, Сирија

Образовање, научно/ стручно звање, стручни испит, лиценце

2012. стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре
2009-:
Докторске академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду
2008:
Дипломирани инжењер архитектуре - Мастер (M.Arch) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду
2006:
Инжењер архитектуре (B.Arch) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду

Научна и стручна компетентност/специјалност

 • архитектонско и урбанистичко пројектовање
 • урбанистичко планирање

Збирни резултати по категоријама према правилнику о вредновању научноистраживачких резултата

Радови у зборницима међународних научних скупова М 33(саопштење са међународног скупа штампано у целини)– 1 резултат
Рад у тематском зборнику националног значаја М45 – 2 резултата
Рад у водећем часопису националног значаја М51 – 2 резултата
Реализована или награђена архитектонска и урбанистичка ауторска дела – 3 резултата

Најзначајнији научни (објављени) радови

 1. M. Марушић, Д.Марушић  и Б.Ковачевић, „Комбинована дечија установа “Плава птица” у насељу Церак Виногради “, у часопису „Архитектура и урбанизам“ бр.34, ИАУС, 2012. стр.81-91, ISSN 0354-6055
 2. B. Kovačević and  I. Marić, “Integration of bioclimatic principles into architecture of wellness tourism: the example of the Spa Center at the Balkan mountain range in Serbia“, International scientific conference “Sustainable energy & environmental protection” Proceedings of the 5th international conference, part II, SEEP 2012, Dublin City University, 2012, pp.56-61, ISBN 978-1-873769-10-2
 3. И. Марић и Б.Ковачевић, „Принципи биоклиматске архитектуре примењени у пројекту Спа центра на Старој планини“, у часопису „Архитектура и урбанизам“ бр.33, ИАУС, 2011. стр.87-101, ISSN 0354-6055
 4. Б. Ковачевић и Г. Џунић, „Приступ измештању гробаља из зоне рударских радова на примеру гробља у Барошевцу“, у  тематском зборнику  радова,посебно издање 66, ИАУС, 2010. стр.185-208, ISBN 978-86-80329-68-0

Најзначајнији стручни резултати и студије:

 1. Б.Ковачевић као члан ТИМ8 (укупно 33 награђена аутора са конкурса за насеље у Овчи) ауторизовали идејно урбанистичко-архитектонско решење стамбено-пословног комплекса социјалног становања у насељу Овча 2012.
  2012 : презентација, Б.Ковачевић као члан ТИМ8, у галерији Озон, “Пројекат – модел Овча 2011/12: “Пројектовање насеља – једно ново искуство” у оквиру БИНА 2012
 2. Урбанистички пројекат са идејним архитектонским решењем за хотелско-апартмански објекат на локацији 8 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини, 2010. (пројектант сарадник, аутор: Игор Марић);
 3. Урбанистички пројекат са идејним архитектонским решењем за Спа центар на локацији 18 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини, 2010. (аутори: Игор Марић, Бранислава Ковачевић);
 4. Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење стамбено-пословног комплекса социјалног становања у насељу Овча у Београду, 2011.(ауторски тим:Дарко Марушић,Миленија Марушић,Ђорђе Алфиревић,пројектант:Бранислава Ковачевић,3д модел: Бојан Стевић);
 5. Конкурс за идејно урбанистичко архитектонско решење стамбеног комплекса на локацији у улици др Ивана Рибара на Новом Београду, 2011.(ауторски тим: Дарко Марушић, Миленија Марушић, Ђорђе Алфиревић, сарадник: Бранислава Ковачевић,3д модел:Тони Бузолић)
 6. Главни и Извођачки архитектонски пројекат; Идејни, Главни и Извођачки пројекат дворишта; Пројекат ентеријера и визуелних комуникација за Комбиновану дечију установу “Плава птица” у насељу Церак Виногради у Београду, 2009-2010. изведено 2010-2011 (аутори: проф. Дарко Марушић и Миленија Марушић; сарадници: Ана(Микић)Спасојевић, Бранислава Ковачевић, Жељко Гашпаровић)
 7. Конкурс за идејно урбанистичко решење уређења Трга Републике са рибљом пијацом у Новом Саду,2009.(ауторски тим: Милош Вучковић, Митар Митровић, Бранислава Ковачевић)
 8. Конкурс за идејно архитектонско решење пословног објекта БЕНЕТОН у Техерану, Иран, 2009. (ауторски тим: Милош Вучковић, Митар Митровић, Бранислава Ковачевић)
 9. Идејно архитектонско решење Дома за старе у Сланкамену, 2009. (ауторски тим: Милош Вучковић, Митар Митровић, Бранислава Ковачевић)

Рад у настави

 • 2012: предавање проф. Д.Марушића и Б.Ковачевић на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, “Две актуелне београдске архитектонске теме” –вртић “Плава птица” и насеље у Овчи
 • 2009/2010: сарадник асистент у настави на предметима Историја и теорија архитектуре и Увод у пројектовање на основним студијама на Факултету за градитељски менаџмент, одсек архитектура, Универзитет Унион у Београду

Награде


2012. Награда града Београда за архитектуру и урбанизам за 2011.годину за објекат Комбинована дечија установа „Плава птица“ (аутори: проф. Дарко Марушић и Миленија Марушић; сарадници: Ана (Микић) Спасојевић, Бранислава Ковачевић, Жељко Гашпаровић);

2012. Награда Удружења архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре за 2011. годину објекту Комбинована дечија установа „Плава птица“, насеље Церак Виногради у Београду (аутори: проф. Дарко Марушић и Миленија Марушић; сарадници: Ана (Микић) Спасојевић, Бранислава Ковачевић, Жељко Гашпаровић);

2012. Награда у категорији «Архитектура» на 34. салону архитектуре у Београду Миленији Марушић и Дарку Марушићу за Вртић „Плава птица“ у Београду (сарадници: Ана (Микић) Спасојевић, Бранислава Ковачевић, Жељко Гашпаровић) ;

2011. Прва награда на 20. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији урбанистички пројекти и реализације (ауторски тим: Игор Марић, Божидар Манић, Ана Никовић, Олгица Бакић, Тања Бајић, Бранислава Ковачевић и Игор Павловић);

2011. (Једнаковредан) откуп на конкурсу за израду идејног урбанистичко-архитектонског решења стамбено-пословног комплекса социјалног становања у насељу Овча, Општина Палилула, у Београду (ауторски тим: Дарко Марушић, Миленија Марушић, Ђорђе Алфиревић, пројектант: Бранислава Ковачевић,3д модел: Бојан Стевић);