O Institutu

Tanja Bajić

dr Tanja Bajić

Podaci za kontakt
Radno mesto/zvanje

Naučni saradnik

Kretanje u službi

Od 2018. Naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
Od 2016.
Tehnički urednik međunarodnog naučnog časopisa „Spatium“ u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
2012-2018.
Istraživač saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
2010–2012.
Istraživač stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
2008-2009.
Projektant – honorarni saradnik u arhitektonskom studiju „Re:a.c.t.“ u Beogradu
2007-2009.
Saradnik u nastavi na Departmanu za arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2007.
Međunarodna stručna praksa (u organizaciji IAESTE) u arhitektonskom birou „DBA Arquitectura & Management“ u Barseloni

Obrazovanje, naučno/ stručno zvanje, stručni ispit, licence

2018. Naučno zvanje - naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
2018.
Licenca odgovornog urbaniste
2017.
Doktor nauka - arhitektura, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016.
Stručni ispit za oblast urbanizma
2014.
Stručni ispit za diplomiranog inženjera arhitekture i licenca odgovornog projektanta
2011.
Istraživačko zvanje - istraživač saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
2008.
Master inženjer arhitekture (M.Arch), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006.
Inženjer arhitekture (B.Arch), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Društvo arhitekata Beograda DAB
Udruženje arhitekata Srbije UAS
Inženjerska komora Srbije IKS

Naučna i stručna kompetentnost/specijalnost

Arhitektonsko i urbanističko projektovanje i urbanističko planiranje
Urbanističko planiranje i projektovanje socijalnog stanovanja

Zbirni rezultati po kategorijama prema pravilniku o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata

Radovi u monografijama međunarodnog značaja – 3
Radovi u časopisima međunarodnog značaja – 3
Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini – 2
Saopštenje sa skupa međunarodnog značaja štampano u celini – 6
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – 2
Poglavlja u nacionalnim monografijama i radovi u tematskim zbornicima – 6
Radovi u časopisima nacionalnog značaja – 4
Doktorska disertacija – 1
Tehnička rešenja – 3
Izvedena dela, nagrade, studije, izložbe i sl. – 8

Najznačajniji naučni (objavljeni) radovi

 1. Bajić, T., Manić, B. (2018) Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade. In Bolay, J.C., Maričić, T., Zeković,S. (eds.) A Support to Urban Development Process, EPFL and IAUS, 108-128.
 2. Slaev, A.D., Zeković, S., Kovachev, A., Maričić, T., Bajić, T. (2018) Regulating Market-led Urban Expansion in the New Master Plans of Sofia and Belgrade. SPATIUM, No. 39, June 2018, pp. 38-46.
 3. Šijaković, M., Bajić, T. (2017) Architectural dimension of sustainability: Re-establishing the concept of recycling. SPATIUM, No. 37, June 2017, pp. 66-73.
 4. Bajić, T., Petrić, J., Nikolić, T. (2016) Fuel poverty and perception on housing and environmental quality in Belgrade’s informal settlement Kaluđerica. SPATIUM, No. 35, June 2016, pp. 1-9.
 5. Bajić, T. (2016) Kriterijumi energetske efikasnosti u urbanističkom planiranju socijalnog stanovanja. U Pucar, M. & Nenković-Riznić, M. (ur.) Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene, Posebna izdanja br. 78. Beograd: IAUS, str. 259-286.
 6. Manić, B., Bajić, T., Niković, A. (2015) Urbana obnova u kontekstu klimatskih promena, na primeru prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi. Arhitektura i urbanizam, 40, str. 24-36.
 7. Bajić, T., Manić, B., Kovačević, B. (2014) Socijalno stanovanje u Beogradu: praksa arhitektonsko-urbanističkih konkursa (2003-2014). Arhitektura i urbanizam, br. 39, str. 29-43.
 8. Bajić, T., Manić, B. (2013) Socijalno stanovanje u Srbiji pred izazovima klimatskih promena: Da li arhitektonsko-urbanistički konkursi ohrabruju inovativnost? U Pucar, M., B. Dimitrijević, & I. Marić (ur.) Klimatske promene i izgrađeni prostor. Politika i praksa u Škotskoj i Srbiji. Beograd: IAUS, str. 201-223.
 9. Petrić, J., Basarić, J., Bajić, T. (2013) Urban society and resilience of Belgrade and Novi Sad in the network of settlements in Serbia – recent changes and perspectives. Proceedings of the International Conference on “Changing Cities”: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions, Skiathos island, Greece, June 18 - 21, 2013. pp 1720-1729. Thessaloniki: Grafima Publ.
 10. Tošković, D., Kovačević, B., Bajić, T. (2013) Sustainable spatial development under the conditions of dry, humid and mixed climate on the examples of some tropical countries. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013. pp. 871-892. Belgrade: IAUS.
 11. Bajić, T., Pantović, K. (2011) Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski odgovornog socijalnog stanovanja. Arhitektura i urbanizam, 33, str. 42-59.
 12. Bajić, T. (2010) Dom-komuna – stambeni eksperiment ruskog konstruktivizma. Arhitektura i urbanizam, 30, str. 34-46.

Najznačajniji stručni rezultati i studije:

 1. Plan detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan-Ušće, gradske opštine Stari grad i Novi Beograd, usvojen 2018. godine (član autorskog i sinteznog tima, odgovorni urbanista Marić, I.).
 2. Institucionalno partnerstvo IAUS i CODEV EPFL u naučnom projektu SPUDS – Podrška procesu urbanog razvoja u Srbiji, 2017. – 2. nagrada na 26. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu u kategoriji istraživanja i studija iz oblasti urbanizma (član autorskog tima IAUSa);
 3. Projekat za građevinsku dozvolu stambenog objekta za socijalno stanovanje na k.p. 7766/94 u Požarevcu (autori: Marić, I., Hristov, M., Bajić, T., odgovorni projektant Hristov, M.);
 4. IAUS u vodećem evropskom naučnom projektu TURaS – doprinos istraživanju urbanog rasta i nekontrolisanog urbanog širenja, 2016. – priznanje na 25. međunarodnom salonu urbanizma u Sremskoj Mitrovici u kategoriji istraživanja i studija iz oblasti urbanizma (autori: Vujošević, M., Zeković, S., Petrić, J., Krunić, N., Maričić, T., Bajić, T.);
 5. Projekat za građevinsku dozvolu za multifunkcionalni objekat za Omladinsku radnu akciju „Sunčana dolina“ u opštini Zvečan, 2016. (odgovorni projektant za projekat arhitekture, glavni projektant Manić, B.);
 6. Studija o rezidencijalnim preferencijama stanovništva Kaluđerice kao prigradskog područja Beograda, 2014. – treća nagrada na 23. međunarodnom salonu urbanizma u Beogradu, u kategoriji istraživanja i studija iz oblasti urbanizma (autori: Petrić, J., Bajić, T.);
 7. Glavni arhitektonski projekat merne stanice GIS4 u okviru magistralnog gasovoda „Južni tok“ na teritoriji Republike Srbije – deonica 3, 2014. (projektant, odgovorni projektant Manić, B.);
 8. Plan detaljne regulacije „Murgaš – novo naselje“ u opštini Ub, usvojen 2013. godine (saradnik, odgovorni urbanista Marić, I.);
 9. Plan detaljne regulacije Suvo rudište na Kopaoniku, usvojen 2014. godine (saradnik, odgovorni urbanista Marić, I.);
 10. Idejno programsko urbanističko-arhitektonsko rešenje prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi, 2012. - druga nagrada na 21. međunarodnom salonu urbanizma u Leskovcu, u kategoriji istraživanja i studija iz oblasti urbanizma (koautor varijante 2, odgovorni urbanista Marić, I.);
 11. Konkurs za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje kolektivnog stanovanja u naselju „Rasadnik“ u Lazarevcu, 2012. – (jednakovredan) otkup. (autorski tim: Manić, B., Pavlović, I., Bajić, T. i Niković, A.);
 12. Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija u okviru 1a faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini - prva nagrada na 20. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u kategoriji urbanističkih projekata i realizacija, 2011. (autorski tim: Marić, I., Manić, B., Niković, A., Bakić, O., Bajić, T., Kovačević, B. i Pavlović, I.);
 13. Glavni arhitektonski projekat kapele na novom groblju u Baroševcu, izvedeno, 2011. (projektant saradnik, autori: Manić, B., Marić, I. i Niković, A.);
 14. Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za 9 hotelsko-apartmanskih objekata na lokacijama 10 i 10a u okviru 1a faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini, 2010. (projektant saradnik, autori: Marić, I. i Manić, B.);
 15. Konkurs za idejno rešenje hotela u ulici Skadarskoj br.34 u Beogradu, 2009. - prva nagrada (autorski tim: Šišović, G., Bajić, T. i Milanović, D.);
 16. Idejni arhitektonski projekat Terazijske terase u Beogradu, 2008. (projektant saradnik, autori: Milanović, D. i Šišović, G.);

Naučni projekti

 • 2015-2018. Međunarodni bilateralni SCOPES projekat „Support to Process of Urban Development in Serbia“ (SPUDS), nosioci projekta IAUS i CODEV (Centar za saradnju i razvoj) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) http://p3.snf.ch/Project-160503 (istraživač u okviru tima IAUS-a);
 • 2011-2016. Međunarodni naučni OP7 (FP7) projekat „TURaS - Transitioning Towards Urban Resilience and Sustainability“, rukovodilac: Dr Marcus Collier, School of Geography, Planning and Environmental Policy University College Dublin http://www.turas-cities.eu/ (mladi istraživač u okviru tima IAUS-a);
 • od 2014. Nacionalni naučni projekat TR 36036 „Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji“, nosilac projekta IAUS (istraživač saradnik);
 • od 2011. Nacionalni naučni projekat TR 36035 „Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene – međusobni uticaji“, nosilac projekta IAUS (istraživač saradnik);
 • 2010. Nacionalni naučni projekat TR 16007 „Održivi razvoj i uređenje banjskih i drugih turističkih naselja u Srbiji“, nosilac projekta IAUS (istraživač stipendista MNTR).

Rad u nastavi

 • 2007/08: student demonstrator na predmetima Prostor i oblik, Vizuelna istraživanja i Likovni elementi na osnovnim akademskim studijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • 2008/09: saradnik volonter na predmetu Studio projekat 1 – arhitektura na osnovnim akademskim studijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Doktorska disertacija

„Kriterijumi u urbanističkom planiranju i projektovanju socijalnog stanovanja u Srbiji“, 2017., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Nagrade

 • 2017. Druga nagrada na 26. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu u kategoriji istraživanja i studija iz oblasti urbanizma za rad: Institucionalno partnerstvo IAUS i CODEV EPFL u naučnom projektu SPUDS – Podrška procesu urbanog razvoja u Srbiji (član autorskog tima IAUSa);
 • 2016. Priznanje na 25. međunarodnom salonu urbanizma u Sremskoj Mitrovici u kategoriji istraživanja i studija iz oblasti urbanizma za rad: IAUS u vodećem evropskom naučnom projektu TURaS – doprinos istraživanju urbanog rasta i nekontrolisanog urbanog širenja (autori: Vujošević, M., Zeković, S., Petrić, J., Krunić, N., Maričić, T., Bajić, T.);
 • 2014. Treća nagrada na na 23. međunarodnom salonu urbanizma u Beogradu, u kategoriji istraživanja i studija iz oblasti urbanizma za studiju o rezidencijalnim preferencijama stanovništva Kaluđerice kao prigradskog područja Beograda (autori: Petrić, J., Bajić, T.);
 • 2013. Druga nagrada na 22. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u kategoriji planova generalne regulacije za delove naselja za Plan generalne regulacije za turistički centar „Golema reka“ sa turističkim punktom „Mirica“, turistički centar „Kozarnica“ i sektor alpskog skijališta „Golema reka“, opština Knjaževac (saradnik, autorski tim IAUSa);
 • 2012. Druga nagrada na 21. međunarodnom salonu urbanizma u Leskovcu, u kategoriji istraživanja i studija iz oblasti urbanizma (autorski tim IAUSa);
 • 2012. (Jednakovredan) otkup na konkursu za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje kolektivnog stanovanja u naselju „Rasadnik“ u Lazarevcu. (autorski tim: Manić, B., Pavlović, I., Bajić, T. i Niković, A.);
 • 2011. Prva nagrada na 20. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u kategoriji urbanističkih projekata i realizacija (autorski tim IAUSa);
 • 2009. Prva nagrada na konkursu za idejno rešenje hotela u ulici Skadarskoj br.34 u Beogradu (autorski tim: Šišović, G., Bajić, T. i Milanović, D.);
 • 2009. Specijalna nagrada na III Međunarodnom bijenalu mladih arhitekata "Leonardo 2009" u Minsku autorskom timu Re:a.c.t. (Šišović, G., Milanović, D. i Bajić, T.), za niz prikazanih radova.