Конкурси

Архитектонска решења

Назив конкурса: Конкурс за идејно архитектонско решење православног спомен
                                  храма са пратећим садржајима, на Багдали, у оквиру
                                  комплекса парка „Багдала“ у Крушевцу

Година: 2005.
Аутори: Божидар Манић; консултант мр Игор Марић, 3д визуелизација Игор Павловић
Награда/пласман: једнаковредан откуп/други пласман (расписом нису предвиђене награде)