Конкурси

Архитектонско-урбанистичка решења

Назив конкурса: Конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко решење блока
                                  између улица Краља Милана, Краља Милутина, Његошеве и
                                  Светозара Марковића у Београду

Година: 2006.
Аутори: др Игор Марић и Божидар Манић, сарадници: Вук Марић и Јелена Јанковић,
3Д модел Слободан Костић
Награда/пласман: прва награда

Назив конкурса: Конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко решење
                                  туристичког центра „Србија на длану“ на Сребрном језеру

Година: 2010.
Аутори: др Игор Марић и мр Божидар Манић, сарадници: Вук Марић и Тања Бајић
Награда/пласман: без пласмана