Конкурси

Урбанистичко-архитектонска решења

Kонкурс за идејно урбанистичко архитектонско решење колективног становања у насељу „Расадник“ у Лазаревцу – откуп

godina: 2012.
ауторски тим:
мр Божидар Манић дипл.инж.арх.
Игор Павловић дипл.инж.арх.
Тања Бајић маст.инж.арх.
мр Ана Никовић дипл.инж.арх.

                                       

         

Конкурс за идејно урбанистичко архитектонско решење колективног становања у насељу ''Расадник'' у Лазаревцу


година: 2012.
ауторски тим:
Дарко Марушић дипл.инж.арх.
Миленија Марушић дипл.инж.арх.
мр Ђорђе Алфиревић дипл.инж.арх.
сарадник:
Сања Симоновић дипл.инж.арх.
Горан Анђелковић маст.инж.арх.
3д: Марко Миловановић дипл.инж.арх.
Награда/пласман: без пласмана

Урбанистички пројекти са идејним архитектонским решењима за простор осам локација у оквиру прве фазе туристичког ризорта „Јабучко Равниште“ на Старој планини

Прва награда 20. Међународног салона урбанизма у категорији урбанистички пројекти и реализације, Ниш 2011.

Одговорни урбанисти: др Игор Марић, д.и.а. (локације 02, 08, 09, 10, 11, 12, 18), мр Божидар Манић, д.и.а. (локација 17); Синтеза др Игор Марић, д.и.а., мр Божидар Манић, д.и.а., мр Ана Никовић, д.и.а., Олгица Бакић, д.п.п.
Аутори идејних архитектонских решења: др Игор Марић, д.и.а. (локације 08, 09, 10, 11, 12, 18), мр Божидар Манић, д.и.а. (локација 17), мр Ана Никовић, д.и.а. (локација 02), Тања Бајић, м.и.а. (локације 09, 10, 11), Бранислава Ковачевић, м.и.а. (локације 08, 18), Игор Павловић, д.и.а. (локација 12)

Конкурс за идејно урбанистичко решење социјалног становања у насељу Овча - откуп

година: 2011.
ауторски тим:
Дарко Марушић дипл.инж.арх.
Миленија Марушић дипл.инж.арх.
мр Ђорђе Алфиревић дипл.инж.арх.
пројектант:
Бранислава Ковачевић маст.инж.арх.
3д: Бојан Стегић
Награда/пласман: откуп

Конкурс за идејно урбанистичко архитектонско решење социјалног становања у насељу Др Иван Рибар

година: 2011.
ауторски тим:
Дарко Марушић дипл.инж.арх.
Миленија Марушић дипл.инж.арх.
мр Ђорђе Алфиревић дипл.инж.арх.
сарадник:
Бранислава Ковачевић маст.инж.арх.
Награда/пласман: без пласмана

Назив конкурса: Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење
                                  пословног објекта у блоку А/126 између улица Мутапове,
                                  Боре Станковића и Мачванске у Београду

Година: 2007.
Аутори: др Игор Марић, Божидар Манић и мр Ана Богданов
Награда/пласман: без пласмана

Назив конкурса: Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско
                                  решење централне зоне Бање Врујци

Година: 2005.
Аутори: мр Игор Марић, др Мила Пуцар и Божидар Манић, сарадници: Драгољуб Кујовић и Вук Марић
Награда/пласман: откуп

Назив конкурса: Конкурс за урбанистичко – архитектонско решење
                                  приступног и комеморативног трга са објектима
                                  гробља на Бежанијској коси на Новом Београду

Година: 2003.
Аутори: мр Игор Марић и Божидар Манић, сарадник Вук Марић
Награда/пласман: друга награда