Konkursi

Arhitektonska rešenja

Naziv konkursa: Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje pravoslavnog spomen
                                hrama sa pratećim sadržajima, na Bagdali, u okviru
                                kompleksa parka „Bagdala“ u Kruševcu

Godina: 2005.
Autori: Božidar Manić; konsultant mr Igor Marić, 3d vizuelizacija Igor Pavlović
Nagrada/plasman: jednakovredan otkup/drugi plasman (raspisom nisu predviđene nagrade)