Konkursi

Arhitektonsko-urbanistička rešenja

Naziv konkursa: Konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje bloka
                                između ulica Kralja Milana, Kralja Milutina, Njegoševe i
                                Svetozara Markovića u Beogradu

Godina: 2006.
Autori: dr Igor Marić i Božidar Manić, saradnici: Vuk Marić i Jelena Janković, 3D model Slobodan Kostić
Nagrada/plasman: prva nagrada

Naziv konkursa: Konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje
                                turističkog centra „Srbija na dlanu“ na Srebrnom jezeru

Godina: 2010.
Autori: dr Igor Marić i mr Božidar Manić, saradnici: Vuk Marić i Tanja Bajić
Nagrada/plasman: bez plasmana