Konkursi

Urbanističko-arhitektonska rešenja

Konkurs za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje kolektivnog stanovanja u naselju „Rasadnik“ u Lazarevcu – otkup

godina: 2012.
autorski tim:
mr Božidar Manić dipl.inž.arh.
Igor Pavlović dipl.inž.arh.
Tanja Bajić mast.inž.arh.
mr Ana Niković dipl.inž.arh.
        

Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija u okviru prve faze turističkog rizorta „Jabučko Ravnište“ na Staroj planini

Prva nagrada 20. Međunarodnog salona urbanizma u kategoriji urbanistički projekti i realizacije, Niš 2011.

Odgovorni urbanisti: dr Igor Marić, d.i.a. (lokacije 02, 08, 09, 10, 11, 12, 18), mr Božidar Manić, d.i.a. (lokacija 17); Sinteza dr Igor Marić, d.i.a., mr Božidar Manić, d.i.a., mr Ana Niković, d.i.a., Olgica Bakić, d.p.p.

Autori idejnih arhitektonskih rešenja: dr Igor Marić, d.i.a. (lokacije 08, 09, 10, 11, 12, 18), mr Božidar Manić, d.i.a. (lokacija 17), mr Ana Niković, d.i.a. (lokacija 02), Tanja Bajić, m.i.a. (lokacije 09, 10, 11), Branislava Kovačević, m.i.a. (lokacije 08, 18), Igor Pavlović, d.i.a. (lokacija 12)

Naziv konkursa: Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje
                                poslovnog objekta u bloku A/126 između ulica Mutapove,
                                Bore Stankovića i Mačvanske u Beogradu

Godina: 2007.
Autori: dr Igor Marić, Božidar Manić i mr Ana Bogdanov
Nagrada/plasman: bez plasmana

Naziv konkursa: Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko
                                rešenje centralne zone Banje Vrujci

Godina: 2005.
Autori: mr Igor Marić, dr Mila Pucar i Božidar Manić, saradnici: Dragoljub Kujović i Vuk Marić
Nagrada/plasman: otkup

Naziv konkursa: Konkurs za urbanističko – arhitektonsko rešenje pristupnog
                                i komemorativnog trga sa objektima groblja na
                                Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu

Godina: 2003.
Autori: mr Igor Marić i Božidar Manić, saradnik Vuk Marić
Nagrada/plasman: druga nagrada