O Institutu

Jelena Živanović Miljković

Jelena Živanović Miljković

Podaci za kontakt

Radno mesto

istraživač-saradnik u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu, IAUS

Kretanje u službi

Istraživač saradnik od 2010., IAUS
Istraživač pripravnik 2009-2010., IAUS
Istraživač-stipendista Ministarstva nauke od 2006 -2009, IAUS

Od 2006. do danas učestvovala na 4 naučno-istraživačka projekta koje je finansiralo Ministarstvo nauke Republike Srbije.

Obrazovanje, naučno/ stručno zvanje

2005. diplomirala kao prostorni planer na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2007. pohađala Intenzivni program IP SOIL III, Neusiedle am See, Austria, u organizaciji Academia Danubiana i BOKU University, Vienna.
2009. Magistar prostornog planiranja; magistarska teza odbranjena na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

International Academic Association on Planning, Law and Property Rights

Naučna i stručna kompetentnost/specijalnost

Planiranje korišćenja zemljišta; zemljišna politika; planiranje urbanih i periurbanih područja; planiranje ruralnih područja i ruralnog zaleđa gradova, urbane i periurbane poljoprivrede; zaštita i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; valorizacija prirodnih uslovljenosti i ograničenja prostornog razvoja

Najznačajniji naučni (objavljeni) radovi

 1. Popović V., Živanović Miljković, J. (2013) Key issues of land policy in Serbia in the context of spatial development-case study of Danube basin area, 2nd International Conference Regional development, spatial planning and strategic governance- RESPAG 2013 Conference Proceedings, Miodrag Vujošević and Saša Milijić (eds), IAUS, Belgrade, ISBN 978-86-80329-76-5, pp. 271-295
 2. Popović V., Živanović Miljković, J. (2013) Community gardening and urban permaculture design, Thematic Proceedings Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region - achieving regional competitiveness, Drago Cvijanović, Jonel Subić, Andrej Jean Vasile (eds) , pp. 1265-1282, ISBN 978-86-6269-026-5, Institute of Agricultural Economics, etc., Belgrade.
 3. Filipović M., Pantić M., Živanović Miljković J., (2013) Urban-rural functions and relationships at the regional level-example of the city of Valjevo, Mionica and Osečina Municipality, 2nd International Conference Regional development, spatial planning and strategic governance- RESPAG 2013 Conference Proceedings, Miodrag Vujošević and Saša Milijić (eds), IAUS, Belgrade, ISBN 978-86-80329-76-5, pp. 360-373
 4. Živanović Miljković J., Crnčević T., Marić I. (2012): „Land use planning for sustainable development of peri-urban zones” Spatium International Review No. 28, pp.15-22, ISSN 1450-569X
 5. Popović V., Živanović Miljković, J. (2012) Wine tourism and sustainable rural development in the Danube basin area in Serbia, Thematic Proceedings, International Scientific Meeting Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region - preservation of rural values., Drago Cvijanović, Jonel Subić, Andrej Jean Vasile (eds) , pp. 1565-1584, ISBN 978-86-6269-018-0, Institute of Agricultural Economics, etc., Belgrade.
 6. Živanović Miljković, J., (2012): Some approaches to sustainable rural development in Serbia, XIII Congress of Rural Sociology, Abstracts on CD ROM, International Rural Sociology Association
 7. Živanović Miljković, J., Džunić, G., Đurđević, J. (2012): Impacts of agricultural activities on spatial development of peri-urban areas in Serbia, 2nd International Conference „Ecology of Urban Areas 2012“ Proceedings, pp. 497-504, ISBN 978-86-7672-172-6, University of Novi Sad
 8. Pantić M., Živanović Miljković J.(2010): „Regional differences between rural areas of Serbia in population aging and agricultural activities: Case studies of the Inđija and Knjaževac municipalities” Spatium International Review No. 22, pp.29-37, ISSN 1450-569X
 9. Crnčević T., Živanović Miljković J. (2010) : „Landscape planning of fringe city zones -the case studies of Belgrade and Vrnjačka Spa” Fábos International Conference on Landscape and Greenway Planning 2010, Proceedings, .Gy.Fábos, R. Ryan, M. Lindhult, P.Kumble, J.Ahern, L.Kollányi, S.Jombach (eds.), Corvinus University of Budapest, University of Massachusetts, Amherst, USA; JISBN 978-963-503-409-3
 10. Поповић В., Николић М., Живановић Миљковић Ј., Јовановић Б. (2009): Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у медитеранским условима, Институт за економику пољопривреде, Београд, ISBN 978-86-82121-79-4
 11. Popović V., Katić B., Živanović Miljković J. (2009), Rural Development Network and Territorial Competitiveness, 113. EAAE Seminar, Thematic Proceedings: The role of knowledge, innovation and human capital in multifunctional agriculture and territorial rural development, Tomić D., Vasiljević Z., Cvijanović D. (ed.), Belgrade, IEP, pp. 575-582, ISBN 978-86-82121-76-3
 12. Živanović Miljković J. (2008) Some measures for soil regulation in Belgrade peri-urban zone, Spatium International Review No. 17/18, pp.68-71, ISSN-1450-569

Najznačajniji stručni rezultati i studije:

 1. Izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene za Kolubarski lignitski basen, (u pripremi), 2014.
 2. Prostorno-urbanistički plan opštine Budva, (u pripremi), 2014.
 3. Prostorno-urbanistički plan opštine Bar, (u pripremi), 2014
 4. Prostorni plan opštine Bor, 2014.
 5. Prostorni plan opštine Valjevo, 2014.
 6. Prostorni plan područja posebne namene za Kostolački ugljeni basen, 2013.
 7. Prostorni plan grada Požarevca, 2013.
 8. Plan generalne regulacije za zonu uticaja površinskog kopa „Radljevo“- I faza, 2012.
 9. Prostorni plan opštine Bar, Studija: „Razvoj poljoprivrede i sela“, 2009.
 10. Plan generalne regulacije za zonu retenzija u srednjem toku reke Peštan, Koncept plana, IAUS, usvojen na Stručnom savetu (Komisiji) PD RB "Kolubara", avgusta 2009., osnov za izradu tehničke dokumentacije.
 11. Plan generalne regulacije za naselje Vreoci, 2008
 12. Plan generalne regulacije za područje naselja Baroševac, Zeoke, Medoševac i Burovo, 2008.

Naučni projekti

 1. Naučni projekat u grupi integralnih i interdisciplinarnih istraživanja „Uloga i implementacija državnog prostornog plana i regionalnih razvojnih dokumenata u obnovi strateškog istraživanja, mišljenja i upravljanja u Srbiji“, ev. br. III 47014, period 2011-2015. godina
 2. Naučni projekat u grupi tehnološkog razvoja „Odrzivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji”, ev. br. TR 36036, period 2011-2015. godina

Magistarska teza

Zaštita, uređenje i upotreba zemljišta u delu peri-urbane zone velikog grada-primer Beograda (2009), Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Katedra za Prostorno planiranje, mentor prof. dr Borislav Stojkov