O Institutu

Igor Marić

Arhitekt dr IGOR MARIĆ, dipl. inž. arh, naučni savetnik

Podaci za kontakt


Profesionalna karijera

Od 1980. do 1984. godine zaposlen je u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije na poslovima urbanizma i planiranja.

U periodu od 1984. - 1991. radi u RO "Invest-biro" u Beogradu u svojstvu vodećeg projektanta a kasnije direktora OOUR-a Projektni biro i tehničkog direktora RO "Invest-biro".

Od 1991. do danas ponovo radi u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije na mestu pomoćnika direktora za arhitekturu i stanovanje i vodećeg projektanta, ima zvanje naučnog saradnika od 2007. god.
 
Odbranio doktorski rad: "Transformacija narodne arhitekture Centralne Srbije u procesu urbanizacije u XIX i XX veku", 2006.

Dopisni član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2009. god.

U periodu od 1993.-2010. povremeno radi kao spoljni saradnik na beogradskom Arhitektonskom fakultetu.

Objavio knjige: "Tradicionalno graditeljstvo Pomoravlja i savremena arhitektura", 2006. god.
  "Razvoj narodne arhitekture Centralne Srbije u procesu  urbanizacije", 2010. god.

Aktivno učestvuje u radu strukovnih udruženja urbanista i arhitekata i trenutno je potpredsednik Saveza inženjera Srbije i član Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije.. Član Upravnog odbora Inženjerske akademine Srbije. Učestvuje u radu međunarodnih udruženja arhitekata. Kao predstavnik Srbije redovni je učesnik konferencija EUROSAGA(Evropsko udruženje zaposlenih arhitekata). Učestvuje u radu PLEA - e, (Međunarodne organizacije za pasivnu i niskoenergetsku arhitekturu). Učestvovao je na kolektivnim izložbama u zemlji. Objavljuje članke u stručnoj literaturi.

Učestvovao je na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu sa pisanim radovima koji su objavljeni u stručnim zbornicima i publikacijama. Bio je član nekoliko stručnih žirija za izbor najboljeg konkursnog rešenja iz oblasti urbanizma i arhitekture.

Član uredništva časopisa "Arhitektura i urbanizam" i član izdavačkog saveta IAUS-a.biočlan uredništva časopisa Saveza arhitekata Srbije "Forum".

Angažovan u nastavi kao spoljni saradniku komisijama za zvanja, magistarske i doktorske radove.

Govori italijanski i engleski jezik.

Od važnijih istraživačkih radova i konkursa izdvajaju se:

URBANIZAM (oko 20 urbanističkih planova)

 1. Detaljni urbanistički plan Sportsko rekreativnog kompleksa "Jabučko ravnište" na Staroj planini, 1984.
 2. Izmena i dopuna Detaljnog plana Bulevara revolucije između ulica: Kneza Miloša, Bulevara revolucije, General Ždanove i Proleterskih brigada, 1986.
 3. Detaljni urbanistički plan "Varoš kapije" (šest blokova između ulica Knez Mihajlove i Brankove) u Beogradu, 1987.
 4. Detaljni urbanistički plan rekonstrukcije centra Vukovara, 1994.
 5. Generalni urbanistički plan Topole, 1999.
 6. Regulacioni plan centra Topole, 2002.
 7. Regulacioni plan Centra Vršca 2004. god.
 8. Generalni plan Vrnjačke Banje 2005. god.
 9. Regulacioni plan proširenja Bežanijskog groblja u Beogradu, 2008. god.
 10. Regulacioni plan turističkog rizorta "Jabučko Ravnište" na Staroj planini, 2009.
 11. Urbanistički projekti
 12. Urbanistički projekat tržnog centra u Južnom Bulevaru, 1996.
 13. Urbanistički projekat sekundarnog centra u Boru, 2000.
 14. Urbanistički projekat benzinskih stanica sa pratećim sadržajima: Vrčin, blok 22 Beograd, Pančevo, Aerodrom,2000-2004.
 15. Urbanistički projekat kompleksa košarkaških terena i sale na Ada Ciganliji, 2004.
 16. Urbanistički projekat za supermarket i poslovnu zgradu "Delta M" kompanije, 2005.
 17. Urbanistički projekat stambenog naselja u ul. Zagađe bb u Beogradu, 2006.
 18. Urbanistički projekat za 9 hotela na Jabučkom Ravništu na Staroj Planini, 2009.

ZNAČAJNIJI IZVEDENI OBJEKTI (preko 30 većih i manjih objekata) (28 objekata) I ZNAČAJNIJI PROJEKTI

 1. Projekat i realizacija Tržnog centra u Bulevaru Crvene armije 144 u Beogradu, realizovano 1991-2.
 2. Projekti i realizacije stambenih objekata na Vračaru - interpolacije u ulicama: Molerova 41, 1986-9., Njegoševoj 48, 1988-9., Alekse Nenadovića 18, 1991-5. Požarevačka 35, 2005-7
 3. Urbanistički projekti rekonstrukcije ZOO vrta u Beogradu i projekti ulaznog objekta, restorana i objekata za životinje, realizovano u periodu 1986-1999.
 4. Projekti Centra za energiju i ekologiju u Budvi, sa M. Pucar, 1996.
 5. Projekta hotela "Ana" u Banji Kanjiži, sa M. Pucar, 1998.
 6. Vila u Sazonovoj ulici u Beogradu realizovano 2004.
 7. Stambeni objekti u ul. Donskoj 45 u Beogradu, realizovan 2005.
 8. Projekat poslovnog objekta na uglu ul. Kralja Milana i Kralja Milutina u Beogradu, 2007.
 9. Projekat i realizacija poslovno stambenog objekta u ul. Miloša Savkovića 19 u Beogradu, 2011. god.
 10. Projekat distributivne kuhinje u Mladenovcu, realizovan 2009. u Beogradu 2012.


URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKI KONKURSI
učestvovao na 35. javnih i pozvanih konkursa i dobio 13 nagrada (7 prvih, 5 drugih , 1 treća) i 4 otkupa

 1. Urbanističko-arhitektonski konkurs za rešenje pijace i zanatskog centra u Gračanici, sa M. Timotijevićem, prva nagrada, 1987.
 2. Urbanističko-arhitektonsko rešenje zanatskog centra u Gračanici - Inagrada, 1987. (I. Marić, M. Timotijević).
 3. Urbanističko-arhitektonski konkurs za rešenje sportsko rekreativnog centra "Grmija" u Prištini sa B. Stojkovim, prva nagrada, 1988. (delimično realizovano).
 4. Urbanističko-arhitektosnki konkurs za rešenje centra Šapca sa B. Stojkovim, prva nagrada, 1991.
 5. Urbanističko-arhitektonski konkurs za objekte groblja u Vukovaru, prva nagrada, 1993. (realizovano)
 6. Urbanističko arhitektonski konkurs za centar Arilja, IIravnopravna nagrada (prva nije dodeljena), 2004.
 7. Urbanističko arhitektonski konkurs za kapele i upravni objekat za Bežanijsko groblje, IInagrada, sa B. Manićem, 2004.
 8. Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje Banje Vrujice - otkup, (I. Marić, M. Pucar, B. Manić), 2005. god.
 9. Konkurs za urbanističko arhitektonsko rešenje bloka između ulica Njegoševe, Kralja Milutina, Kralja Milana i Svetozara Markovićau Beogradu, Inagrada, I. Marić, B. Manić, 2006. god.
 10. Programsko anketni konkurs za rešenje gradskog parka od hotela Jugoslavija do Brankovog mosta na Novom Beogradu, Inagrada, I. Marić, A. Bogdanov, V. Marić i B. Manić, 2008.

ISTRAŽIVAČKI RAD (8 Studija i programa)

 1. Studija i idejno rešenje Mediteranskog centra za energiju i ekologiju - Budva - Bečići, 1996.
 2. Studija opravdanosti izgradnje hotela "Ana" u Banji Kanjiži, 1996.
 3. Studija za razvoj Banje Selters, 2002.
 4. Studija za Banju u Temerinu, 2004.
 5. Studija seoske infrastrukture sa Studijom troškova za Park prirode, Stara planina, rukovodilac i obrađivač, 2007.
 6. Rukovodilac podprojekta u okviru naučnog projekta "Održivi prostorn razvoj gradova Srbije"
 7. Rukovodilac podprojekta "Održivi razvoj i uređenje banjskih i turističkih naselja u Srbiji"

NAGRADE NA STRUČNIM SALONIMA

 1. Treća nagrada na Urbanističkom salonu za Detaljni urbanistički plan centra Vukovara 1994.
 2. Druga nagrada na urbanističkom salonuza Regulacioni plan Tehnološkog parka u Vršcu (sa M. Pucar) 2002. god.
 3. Prva nagrada za urbanistički projekat na Staroj planini lokacija Jabučko ravnište na dvadesetom Salonu urbanizma sa grupom autora 2011. god.
 4. Povelja za zaslužnog člana Saveza inženjera i tehničara Srbije 2006. god.
 5. Godišnja nagrada Inženjerske komore Srbije za izuzetna dostignuća u struci 2010. god.

OBJAVLjENI TEKSTOVI O IGORU MARIĆU

u stručnoj literaturi i u dnevnoj štampi niz objavljenih tekstova, ukupno 19.

IZLOŽBE

Učestvovao na pet kolektivnih izložbiu zemlji i jednoj u inostranstvu (Češkoj, april, 2005.)i osamnaest puta samostalno na Salonu arhitekture.

UČESTVOVAO U ŽIRIJU KAO ČLAN OCENjIVAČKOG SUDA (14 puta)

Učestvovao u pripremi niza raspisa za konkurse i kao izvestilac.

Z)ČLANSTVO U STRUČNIM ORGANIZACIJAMA

Član predsedništva Društva urbanista Beograda 1983 - 1995.
Član predsedništva Saveza urbanista Srbije 1990 - 1995.
Član predsedništva Društva arhitekata Beograda 1988 - 1995.
Član predsedništva i potpredsednika Društva arhitekata Beograda od 1995. - 2000.
Član predsedništva i predsednik Društva arhitekata Beograda od 2000. -2004.

Podpredsednik Saveza inženjera Srbije od 2003.
Delegat u skupštini Inženjerske komore i član Upravnog odbora 2004-2009.
Član komisije za stručne ispite Saveza arhitekata Srbije.
Predsednik Udruženja arhitekata Srbije 2012. -