O Institutu

Tijana Crnčević

Tijana Crnčević

Podaci za kontaktRadno mesto/zvanje

samostalni istraživač, naučni saradnik.

Kretanje u službi

 • Od jula 2002.godine stalno zaposlena u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije kao samostalni istraživač.
 • Od marta 2001. godine do septembra 2002., kao dopunski rad, od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije angažovana na izradi studija, elaborata i ekspertiza u verifikaciji Procena uticaja kao i na izdavanju uslova zaštite prirodne i životne sredine u postupku izrade prostornih i urbanističkih planova.
 • Od 1992. (od 1996.godine do juna 2002. godine stalno zaposlena) angažovana kao specijalizovani televizijski novinar - urednik u Obrazovno naučnom programu RTS-a (Ekološka redakcija) za teme iz oblasti zaštite prirode i životne sredine, urbane ekologije, arhitekture, pejzažne arhitekture, prostornog i urbanističkog planiranja.
 • U periodu od 1991. do 1993.godine volontirala kao asistent-demonstrator na predmetu “Zaštita životne sredine” kod profesora Mare Đukanović; Odsek za pejzažnu arhitekturu, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Obrazovanje, naučno/stručno zvanje, stručni ispit, licence

Viši naučni saradnik, položen stručni ispit iz oblasti urbanizma
Doktor nauka iz oblasti upravljanja životnom sredinom, Univerzitet u Beogradu, novembar 2007.godina
Certificate in Strategic Environmental Assessment (Sertifikat u oblasti Strateška procena uticaja), School of Planning, Oxford Brookes University, Oxford, Velika Britanija (septembar 2001. godine)
Kao stipendista Britanske vlade "Chevening Scholarship" u periodu maj-avgust 2001. boravila u Velikoj Britaniji radi usavršavanja u oblasti "Strategic Environmental Assessment" (Strateška procena uticaja) na Oxford Brookes University, School of Planning , Oksford.
Master of Science in Environmental Assessment and Management (Magistar nauka u oblasti Procene uticaja na životnu sredinu) Oxford Brookes University, Oxford, Velika Britanija (jul 1995. godine); diploma je nostrifikovana 1996.godine na Odseku za pejzažnu arhitekturu Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Magistar šumarskih nauka u oblasti pejzažne arhitekture)
Postragraduete diploma in Environmental Assessment and Managment (Diploma iz oblasti Procene uticaja na životnu sredinu) Oxford Brookes University, Oxford, Velika Britanija (1994)
1993. uspešno završila dvomesečni program ¨Zaštita životne sredine¨ na Centralnom Evropskom Univerzitetu, Budimpešta, Mađarska.
Diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu (jun 1992.godine), Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Odsek za pejzažnu arhitekturu
Tehničar za visokogradnju (jun 1986.godine), Srednja arhitektonska škola, Beograd

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Član Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Naučna i stručna kompetetnost/specijalnost

Planiranje i uređenje predela
Planiranje sistema zelenih površina
Starteška procena uticaja i Procena uticaja na nivou projekta
Zaštita životne sredine i održivi razvoj

Stručni rezultati i studije

Prostorni planovi

 • Prostorni plan područja Parka prirode i turističke regije Stara planina, 2008,IAUS (član tima)
 • Prostorni plan opštine Budva, 2006, IAUS (član tima - uređenje predela, zaštita životne sredine, zaštita prirode, komunalni objekti)

Urbanistički planovi

 • Urbanistički plan kompleksa TE-TO "Kolubara B", 2006 (član tima -zelene površine i rekultivacija)
 • Plan detaljne regulacije poslovno-privrednog kompleksa »Klisina«, 2005, IAUS (član tima - zelene površine i zaštita životne sredine)
 • Generalni plan Vrnjačke Banje, 2005. IAUS, (član tima - sistem zelenih površina)
 • Program za izradu Generalnog urbanističkog plana Valjeva i generalni urbanistički plan Valjeva, 2004, IAUS (član tima – sistem zelenih površina)

Urbanistički projekti

 • Urbanistički projekat Poslovnog kompleksa »Renzo«, Batajnica, Beograd; 2003, IAUS (član tima-zelene površine)

Studije i drugi planski dokumenti

 • Strateška procena uticaja na životnu sredinu urbanističkog plana vetrogeneratorskog polja u Bavaništu, IAUS, 2009. (član tima)
 • Strateška procena uticaja za Prostorni plan predela posebnih odlika Park prirode Stara Planina, IAUS, 2006. (član tima)
 • »Studija o izboru lokacije regionalne deponije komunalnog - čvrstog otpada sa reciklažnim centrom za Kolubarski region«, IAUS, 2005. (član tima – predeo)

Rad u nastavi

Angažovana po pozivu kao predavač za oblasti Strateška procena uticaja,Procena uticaja na životnu sredinu izgradnje objekata i drugih radova na životnu sredinu, Planiranje i uređenje predela i Planiranje sistema zelenih površina.

Magistarska teza

An examination of social impact assessment with special reference to the United Kingdom case studies”; juli 1995. godine; Oxford Brookes University, School of Planning, Oksford. Diploma je nostrifikovana 1996.godine na Odseku za pejzažnu arhitekturu ŠumarskogfakultetaUniverziteta u Beogradu (Magistar šumarskih nauka u oblasti pejzažne arhitekture)

Doktorska teza

Strateška procena uticaja u urbanističkom planiranju kao instrument za sprovođenje strategije održivog razvoja“; novembar 2007.godine; Univerzitet u Beogradu.

Pregled istraživačkih rezultata

Monografije, monografske studije i tematski zbornici
 1. Crnčević, T., 2009, Strateška procena uticaja u urbanističkom planiranju-prilog razvoju teorije i prakse, Monografsko izdanje br.60, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije M43 - 3
 2. Crnčević, T., 2009, Rekultivacija i pejzažno uređenje prostora: studija slučaja Plana generalne regulacije područja TE „Kolubara B“-prva faza, Monografija IAUS-a: “Neki aspekti održivog prostornog razvoja Srbije”, posebna izdanja Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd br.58 M44 - 2
Objavljeni radovi u naučnim časopisima međunarodnog značaja
 1. Josimović, B., Crnčević, T., 2009, Impact evaluation within Strategic Environmnetal Assessment: the case study of the Waste management regional plan for Kolubara region in Serbia; Environmental Engineering and Management Journal, No.3, 457-462 M23 - 3
 2. Crnčević, T., Bakić, O., 2008, The system of green surfaces in spas with special reference to the case studies: Vrnjačka, Kanjiza and Pribojska spa; SPATIUM, No 17/18, IAUS, 92-97 M24 - 3
 3. Crnčević, T., 2007, Strategic environmental assessment as an instrument for enhacement of public participation in planning, SPATIUM, No 15/16, IAUS, 72-76 M24 - 3
Naučni skupovi
 1. Crnčević, T., Therivel, R., 2009, Acheiving suistanability in planning: English and Serbian experineces, International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance, Thematic Conference Preceedings Volume 1, IAUS, 83-106 M31 - 3
 2. Nikolić M., Crnčević T., Jovanović, B., 2008, Mogućnosti ruralnog razvoja u uslovima zauzimanja zemljišta za potrebe rudarstva; Međunarodni naučni skup “Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj” (III) - Ruralni razvoj i (ne) ograničeni resursi, Tematski zbornik, Beograd; Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija, 224-230 M33 - 1
Objavljeni radovi u naučnim časopisima nacionalnog značaja
 • Josimović, B., Crnčević, T., 2006, Procedura Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije poslovno privrednog kompleksa, Arhitektura i urbanizam, br.18/19; 113-117 M51 - 2
 • Crnčević, T., 2005, Sistem zelenih površina u funkciji zaštite životne sredine – primer Vrnjačke Banje i Vršca, Arhitektura i urbanizam, br.16/17, IAUS; 31-49 M51 - 2
Tehnička i razvojna rešenja
 • Crnčević, T., Bakić, O., 2009, GIS u izradi karte kategorizacije i načina predstavljanja (simbologija) zelenih površina u banjskim naseljima na primeru Vrnjačke Banje, Intranet prezentecaija, IAUS M86 -  2