O Institutu

Olgica Bakić

Olgica Bakić

Podaci za kontakt

Radno mesto/zvanje

Samostalni planer, stručni savetnik u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu

Kretanje u službi

 • od maja 1994. do danas zaposlena u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
 • od 1996-2006. u zvanju istraživač
 • od 2006-2010. u zvanju stručnog saradnika u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu.
 • od 2010-2014. u zvanju viši stručnog saradnika u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu
 • od 2014. u zvanju stručni savetnik u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu

Obrazovanje, naučno/ stručno zvanje, stručni ispit, licence

1991. Diplomirala na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek za Prostorno planiranje u zvanju diplomirani prostorni planer
2009.
Položila stručni ispit u Udruženju urbanista Srbije.
2009. Licenca odgovornog planera br. 100 0139 09

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

član Asocijacije prostornih planera Srbije i
član Inženjerske komore Srbije

Naučna i stručna kompetentnost/specijalnost

Izrada prostornih baza podataka i opšta primena GIS-a u prostornom planiranju. Formiranje informacione osnove, rad sa bazama podataka, digitalna obrada i grafička predstava planova, rad na izradi urbanističkih (generalnih) planova manjih gradova i naselja i prostornih planova opština.

Zbirni rezultati po kategorijama prema pravilniku o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata

Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom M24 - 1
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini M33 - 5
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja M51 - 2
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini M63 - 12
Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip, novo prihvaćeno rešenje problema u oblasti makroekonomskog, socijalnog i problema održivog prostornog razvoja uvedeni u proizvodnju (uz dokaz) M82 - 4
Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologija (uz dokaz) novo rešenje problema u oblasti mikroekonomskog, socijalnog i problema održivog prostornog razvoja recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz) M84 - 4
Kritička evaluacija podataka, baza podataka, prikazani detaljno kao deo mođunarodnih projekata, publikovani kao interne publikacije ili prikazani na Internetu M86 -2

Najznačajniji naučni (objavljeni) radovi

 1. Basarić J., Bakić O., Milijić S. (2015.): Planning of infrastructure corridors and their significance for the adaptability of urban development – the case of Belgrade, Proceedings of the International conference on Changing Cities II,Spatial , Design, landscape & Socio-economic dinensions, Međunarodni skup Changing cities II, od 2.06. do 26.06.2015., Greece, pp. 2045-2051, ISBN 978-960-6865-88-6
 2. Krunić, N., Milijić, S., Đurđević, J., Bakić, O., Krstić, V. (2015.): “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”9th World Congress of EWRA, 2015., od 10th June do 13th June, Istanbul, Turkey, ISBN 978-975-441-442-4.
 3. Krunić, N.,Maksin, M., Milijić, S., Bakić, O., Đurđević, J.(2014.): Population Dynamics and Land Cover Changes of Urban Areas, Spatium International Review, No. 31, IAUS, urednici: Vujošević M., Petrić J., str. 22-29, ISSN 1450-569X,ISSN 2217-8066 (Online)
 4. Crnčević, T, Milijić, S., Bakić, O. (2014.): Protecting marches areas within Danube river basin as tourist landscapes – new perspectives in planning and management in the Republic of Serbia, Water resurse and wetlands, 2nd International Conference Water resources and wetlands, Petre Gastescu, Wlodzimierz Marszelewski, Petre Bretcan, Romania, str. 439-444, ISSN 2285-7923
 5. Crnčević, T, Bakić, O. (2014.): Iskustva u planiranju predela Podunavlja, Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji–knjiga 2, Posebna izdanja 73, urednici: Marija Maksin, Nikola Krunić, Marina Nenković-Riznić, IAUS, str. 185-200, ISBN 978-86-80329-79-6
 6. Bakić, O., Gajić A. (2014.): Koncept GIS-a kao podrška upravljanju održivim prostornim razvojem Podunavlja, Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji– knjiga 2, Posebna izdanja 73, urednici: Marija Maksin, Nikola Krunić, Marina Nenković-Riznić, IAUS, str. 369-386, ISBN 978-86-80329-79-6
 7. Krunić N., Tošić D., Bakić O. (2013.): Challenges of spatial planning for the networks of settlements in the hilly and mountain areas of Serbia, Hilly-mountain areas – problems and perspectives, Ohrid, 12-15 IX 2013, UDK: 711.2:551.4.035/.036(497.11), str. 397-406
 8. Đurđević J., Bakić O., Nikolić A. (2013.): Primena GIS baze podataka u izradi prostornih planova područja posebne namene - transnacionalni gasovod "Južni tok", Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine,VIINaučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, 04. - 06. aprila 2013., urednici: Milinčić Miroljub i dr., Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Srbija, str. 417-424, ISBN 978-86-6283-006-7 (APPS)
 9. Petrić J., Josimović B., Bakić O. (2013.): Zaštita i održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasleđa na primeru prostornog plana područja posebne namene Radan planine, Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine,VIINaučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, 04. - 06. aprila 2013., urednici: Milinčić Miroljub i dr., Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Srbija, str. 469-476, ISBN 978-86-6283-006-7 (APPS)
 10. Bakić O., Nikolić A., Đurđević J. (2012.): Izrada baze prostornih podataka, Prostorni plan područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok“ kroz Srbiju“, Rukovodioci izrade plana Zoran Mirjanić, Perica Manojlović, Đorđe Milić, „Službeni glasnik RS“, broj 119/12

Najznačajniji stručni rezultati i studije

 1. Plan detaljne regulacije dela naselja Mali Zvečan u opštini Zvečan, („Službeni list opštine Zvečan“ broj 51/2015),
 2. Prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije „Ćelije“, ekspertize o poljoprivredi i šumama, baza prostornih podataka („Službeni glasnik RS“, broj 95/15).
 3. Prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije „Grlište“, člna sinteznog tima, ekspertize o poljoprivredi i šumama, baza prostornih podataka („Službeni glasnik RS“, broj 95/15).
 4. Izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Republike Makedonije, član rukovodnog tima. („Službeni glasnik RS“, broj 127/14).
 5. Izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd-Niš, član rukovodnog tima („Službeni glasnik RS“, broj 121/14).
 6. Prostorni plan područja posebne namene Radan planine, izrada baze prostornih podataka („Službeni glasnik RS“, broj 110/14).
 7. Izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok“, izrada baze prostornih podataka („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 98/13).
 8. Prostorni plan područja posebne namene NP „Đerdap“, izrada baze prostornih podataka („Službeni glasnik RS“, broj 43/2013).
 9. Regionalni prostorni plan za Zlatiborski i Moravički upravni okrug, izrada baze prostornih podataka („Službeni glasnik RS“, broj 1/13).
 10. Prostorni plan područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok“, izrada baze prostornih podataka („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 119/12).
 11. Plan generalne regulacije za turistički centar „Golema reka” sa turističkim punktom „Mirica”, turistički punkt „Kozarnica” i sektor alpskog skijališta „Golema reka”, član tima, izrada baze prostornih podataka, Koncept plana, Odluka o izradi „Službeni list opštine Knjaževac“, broj 10/11, izrada u toku.